Článek: 3451 | Naposledy změněno: 15.02.2024

Osvobozené plnění zaměstnavatele - §6(9)d)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Osvobozené plnění zaměstnavatele - §6(9)d)
Bový druh mzdy 8996-00 Osvobozené plnění §6(9)d). Pro tato plnění od roku 2024 je nový limit ve výši 21 983 Kč ročně. Hodnota nad tento limit musí být u zaměstnance přidaněna avstupuje do základů sociálního a zdravotního pojištění jako druh 0576-00 Přípočet benefity nad limit.

Veškerou hodnotu těchto plnění podle §6(9)d) pořizujte na uvedený druh mzdy 8996 a to buď na jednotlivé specifikace podle pímen dle zákona:

  • 00 - Osvobozené plnění ML §6(9)d)
  • 01 - Osvobozené - rekreace, zdravotní
  • 02 - Osvobozené - předškolní, tělových
  • 03 - Osvobozené - kulturní, sprotovní
  • 04 - Osvobozené - tisk, knihy

nebo společně na specifikaci 00 (pokud nepotřebujete sledovat odděleně). V případě, že v průběhu roku dojde k překročení uvedeného limitu, automaticky vznikne u zaměstnance druh mzdy 0576-00 Přípočet benefity nad limit, který v měsíci výpočtu navýší základy daně, sociálního a zdravotního pojištění.

Původní druh mzdy 8997 Osvobozené plnění ostatní používejte pro ostatní benefity, které se mají zobrazit na mzdovém listě, ale nevstupují do žádných základů pro odvody.

Z tohoto původního druhu 8997 Osvobozené plnění ostatní byly původní specifikace04 Rekreace, 05 Předškolní péče, 06 Kulturní a sportovní přesunuty právě na nový druh 8996 (nově jako specifikace 01 ,02,03), protože je u nich nutné sledovat výše uvedený limit.

Účtování Osvobozeného plnění:

  • spojovákem z mezd neúčtováno, v apl. *8014 Tvorba účtů - oblast mzdy, přidejte do NEÚČ. skupiny
  • doporučené zaúčtování faktury 423/321
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    15.02.2024    | Článek:    3451    |     www.WinFAS.cz