Článek: 3152 | Naposledy změněno: 19.05.2022

Mimořádná prohlídka

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


Provedení mimořádné prohlídky dle §12 prováděcí vyhlášky zákona 79/2013 Sb.

 

Mimořádná prohlídka – nemění lhůtu periodické prohlídky

např. přerušení výkonu práce z důvodu nemoci na dobu delší než 8 týdnů (§12, odst. 2) písm. f) bod 1 s výjimkou výkonu práce v kategorii první.

Provedením této prohlídky nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky.

Nárok na mimořádnou prohlídku

Př. Zam_ec – kategorie rizika prací 3 (lhůty prohlídek 2/2)

 • datum provedení periodické prohlídky 20.4.2020
 • nemoc 1.5. - 31.10.2021 (přerušení na delší dobu jak 8 týdnů)
 • provedení mimořádné prohlídky: 1.11.2021

 

 •   provedení další periodické prohlídky 20.4.2022 (dva roky od provedení pravidelné prohlídky)

Zaevidování prohlídky, apl. *7025

 • činnost = periodická prohlídka
 • datum = datum provedení mimořádné prohlídky
 • zatrhnout údaj Mimořádná neposouvá periodu
 • do údaje poznámka možnost zápisu k mimořádné prohlídce

 

Mimořádná prohlídka – mění lhůtu periodické prohlídky

např. přerušení výkonu práce z jiného důvodu na dobu delší než 6 měsíců

Nárok na mimořádnou prohlídku

Př. Zam_ec – kategorie rizika prací 1 (lhůty prohlídek 6/4)

 • datum provedení periodické prohlídky 1.10.2018
 • RD 7.7. - 31.1.2022 (přerušení na delší dobu jak 6 měsíců)
 • provedení mimořádné prohlídky: 1.2.2022

 

 • provedení další periodické prohlídky 1.2.2026 (čtyři od provedení mimořádné prohlídky, zam_ci je více jak 50 let, perioda 4 roky)

 

Zaevidování prohlídky, apl. *7025

 • činnost = periodická prohlídka
 • datum = datum provedení mimořádné prohlídky
 • do údaje poznámka možnost zápisu k mimořádné prohlídce

 

 

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    19.05.2022    | Článek:    3152    |     www.WinFAS.cz