Článek: 904 | Naposledy změněno: 22.10.2009

Změna v poskytování náhrady mzdy v době prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti a karantény s účinností od 9. října 2009

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 


Dne 24.9.2009 vyšel zákon č. 326/2009 Sb. o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Součástí tohoto zákona je mimo jiné i změna ve výplatě Náhrady mzdy nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti a karantény. Tyto změny nabývají účinnosti 15. den po vyhlášení, tedy 9. října 2009:

A) Náhrada nepřísluší za první 3 pracovní dny, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn, to znamená, že od 25. hodiny zaměstnanci mzdy napříště přísluší
B) Náhrada mzdy při karanténě po dobu prvních 3 pracovních dnů příslušela ve snížené výši 25% průměrného redukovaného výdělku. Novela zákoníku práce uvedenou karenční dobu zcela odstraňuje, to znamená že zaměstnanci napříště náhrada mzdy přísluší již od první pracovního dne ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku
C)
Přechodné ustanovení: jestliže ale připadá některý z prvních 3 pracovních dnů na den nabytí účinnosti zákona, novela se již uplatní (jak pro DPN, tak i pro karanténu)

Tímto opatřením se odstraňují neodůvodněné rozdíly v délce karenční doby v neprospěch zaměstnanců s delšími než osmihodinovými směnami, zejména při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby.

I.) Výpočet náhrady mzdy za prvních 24 hodin ve WinFASu zůstává nezměněn

1) automatický výpočet náhrady mzdy podle data Náhrada do: v tomto případě musíte pořídit případný rozdíl dnů, hodin a peněz (neplacené hodiny přesunout do placených):
- zadáte pracovní neschopnost jako doposud, uložíte, vypočítají se dny (kalendářní, pracovní, svátky a náhrada)
- pořízenou neschopnost Upravíte, klepnete na tl. Ručně mzdy a v okně Ruční pořízení mezd k pracovní neschopnosti pomocí tl. Přidej pořídíte rozdíl na dva druhy mezd:
- 3700-00: např. mínus 1 den /mínus 12 hod;
                              0 dnů / mínus 9 hod

- 3700-01: např.  1 den /12 hod, peníze;
                               0 dnů / 9 hod, peníze
- Uložíte OK, celou neschopenku uložíte tl. OK
- po uložení neschopenky se zobrazí sestava, na které uvidíte jenom automaticky vytvořené druhy mezd; ruční opravy se zobrazí v apl. *7029, či v sestavách nemocenských dávek.

 2) ruční výpočet náhrady (při pořízení neschopnosti je zvolen režim ručního pořízení mezd):
- zadáte neschopenku stejným způsobem jako dosud
- tl. Ručně mzdy
- 3700-00: zadáte např. 2 dny / 24 hod (pod tímto druhem musí být zadáno max. 24 hod, které se neproplácí)
- 3700-01: zadáte zbývající počet dnů/hodin k proplacení náhradou
- dále pořídíte 5101 – prac. dny nemoci, případně 5104 – svátky nemoc (jako obvykle)
- po uložení neschopenky se zobrazí sestava, na které uvidíte jenom automaticky vytvořené druhy mezd (5100 – kal. dny nemoci); ruční opravy se zobrazí v apl. *7029, či v sestavách nemocenských dávek.

II. Výpočet náhrady mzdy při karanténě (60%)
Změněno updatem 2.1.9.62e

Příklady:
Př. 1)
Zaměstnanec pracuje v 11,5 hod. směnách (v nich je zařazena půlhodinová přestávka na jídlo a oddech, která se do pracovní doby nezapočítává).
První dvě směny v rámci DPN představují 23 hodiny. Ve třetí takové směně nebude zaměstnanci náhrada mzdy příslušet jen za 1 hodinu, avšak za zbylých 10,5 hodiny mu bude náhrada poskytnuta.

Př. 2) Zaměstnanec v nepřetržitém provozu s 37,5 hodinovou pracovní dobou pracuje ve směnách v délce 7,5 hodiny.
Při DPN mu nebude příslušet náhrada mzdy po první 3 takové směny, tj. po dobu 22,5 hodiny. Ve čtvrté směně však již náhrada mzdy náležet po celou její dobu jako dosud.

Př.3) Zaměstnanec je v DPN od 3.října 2009. Pracuje 11,5 hod. směnách.  První dvě denní směny jsou ve dnech 5. a 6. října, třetí noční směna připadá na 9. října 2009.
Protože zákon nabyl účinnosti 9. října 2009, spadá třetí směna již do doby jeho účinnosti. Proto v ní zaměstnanec neobdrží náhradu mzdy již jen za 1 hodinu, zatímco zbylých 10,5 hodiny mu přísluší.

Jestliže by tento zaměstnanec nebyl v dočasné pracovní neschopnosti, ale byla mu nařízena karanténa, ve třetí uvedené směně mu již bude příslušet náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Pokud by ale třetí směna, spadající do DPN nebo karantény byla noční směnou, začínající v den předcházející účinností zákona (8. října 2009) a končila v den, kdy zákon nabyl účinnosti (9.října 2009) a 24. hodina by byla dovršena v den 8. října 2009 před půlnocí, přísluší náhrada mzdy od půlnoci 9. října 2009.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    22.10.2009    | Článek:    904    |     www.WinFAS.cz