Článek: 2645 | Naposledy změněno: 17.07.2020

eNeschopenky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojůMožnosti řešení eNeschopenek 

ČSSZ nabízí zaměstnavatelům několik způsobů jak řešit agendu eNeschopenky, které poskytují údaje.

 1. Přímá elektronická komunikace s portálem VREP
  • notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN)
  • notifikace o trvání DPN
  • notifikace o ukončení DPN
 2. XML a pdf soubory prostřednictvím firemní datové schránky
  • vznik DPN (neověřená notifikace)
  • vznik DPN (ověřená notifikace)
  • informace o trvání DPN
  • informace o ukončení DPN
 3. Informační služba ePortálu ČSSZ
  • číslo rozhodnutí o DPN
  • DPN od
  • potvrzení o trvání DPN k
  • DPN do
  • informace o ošetřujícím lékaři
  • vycházky, v prvních 14 dnech DPN
  • adresa v době DPN, v prvních 14 dnech DPN
  • podezření na pracovní úraz
  • podezření na úraz zaviněný jinou osobou
  • podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek

WinFAS umožňuje zpracování všemi zmiňovanými způsoby. Všechny způsoby je možné používat současně, případně libovolně kombinovat.

Podrobnější informace najdete na stránkách ČSSZ www.cssz.cz/eneschopenka a praktické informace naleznete na www.cssz.cz/eneschopenka/pruvodce.

Způsoby zpracování v IS WinFAS


1+2) VREP, datová schránka

Pokud budete používat způsoby 1. nebo 2. V apl. *7037 Nepřítomnosti budete nově využívat funkčnosti:

Pro stažení notifikací přes službu VREP musí mít uživatel stávající kvalifikovaný a nově i komerční (šifrovací) certifikát.

Posloupnost zpracování:

 1. Stažení notifikací
  • VREP
  • Datová schránka
 2. Zpracování notifikací
  • vznik, trvání, ukončení
 3. Neschopnost delší jak 14 KD
  • Příloha k žádosti o nemocenské dávky
  • Hlášení o ukončení DPN

3) Informační služba ePortalu ČSSZ 

 

Zjistíte si informace na ePortálu ČSSZ, neschopenku pořídíte ručně, jako doposud.

Posloupnost zpracování:

 1. Zpracování neschopenky ručně:
  • vznik, trvání, ukončení
 2. Neschopnost delší jak 14 KD
  • Příloha k žádosti o nemocenské dávky
  • Hlášení o ukončení DPN

Přílohy k neschopenkám

Příloha k žádosti o nemocenské dávky se vytváří stejným způsobem, tj. od 15 KD trvání pracovní neschopnosti. Nově musí být odesílaná elektronicky, způsob odeslání zvolíte při vytvoření, viz návod +2649

Novým formulářem je Hlášení o ukončení DPN, ktere bude odesíláno při skočení DPN, trvající déle jak 14 KD, viz návod +2649

Přístupová práva

Pokud máte nastavená přístupová práva na data, v apl. *7037 bude probíhat zpracování notifikací podle těchto práv.
Nastavení se netýká stažení notifikací.


 

 

Přehled návodů

 • Stažení notifikací - návod +2646
 • Zpracování notifikací- návod +2647
 • Zpracování notifikací změna a storno, viz návod +2736
 • Speciality, chyby při stahování a zpracování notifikací- návod +2648
 • Příloha k žádosti o nemocenské dávky, Hlášení o ukončení DPN - návod +2649
Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    17.07.2020    | Článek:    2645    |     www.WinFAS.cz