Článek: 3131 | Naposledy změněno: 24.06.2022

Nezabavitelné částky dle rozsudku soudu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Na základě nařízení vlády č. 75/2022 Sb. se od 1. 4. 2022 navyšují částky životního minima z dosavadních 3 860 Kč na 4 250 Kč. Díky tomu dochází také k navýšení nezabavitelných částek při výpočtu exekucí, insolvencí a srážek ze mzdy. Základní nezabavitelná částka se počítá ze součtu životního minima 4 250 Kč a normativních nákladů na bydlení 7 935.

Nezabavitelné částky od 1.4.2022:

  • na osobu povinného 9 138,75 Kč,
  • na vyživovanou osobu 3 046,25 Kč,
  • srazit bez omezení nad 24 370 Kč (jedna třetina činí 8 123,33 Kč).


Firmy, které postupují podle rozsudku některých krajských soudů k zajištění účelu insolvenčního řízení, tj. bez mimořádného lednového navýšení normativních nákladů na bydlení, se základní nezabavitelná částka na osobu povinného zvyšuje z 8 006,25 Kč na 8 298,75 Kč.

Nejvyšší soud definitivně a závazně určil (Cpjn 202/2022 ze dne 8.6.2022), že se do nezabavitelné částky počítá i letošní mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení ve výši 1 120 Kč.
Nižšší nezbavitelné částky, dle rozhodnutí krajských soudu, se budou v IS WinFAS počítat poouze v období 4-5/2022. Od zpracování mezd 06/2022 budou vždy nezabavitelné částky, dle nařízení vlády od 1.4.2022.

Nejasné je, jak se bude řešit případné zpětné doplacení chybně navýšených srážek od začátku roku až do vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Nižší nezabavitelné částky, bez navýšených normativních nákladů na bydlení (insolvence dotčené rozsudkem):

  • na osobu povinného 8 298,75 Kč
  • na vyživovanou osobu 2 766,25 Kč,
  • srazit bez omezení nad 22 130 Kč (jedna třetina činí 7 376,66 Kč).


Pokud chcete, aby se od 1. 4. 2022 u některého zaměstnance (v insolvenci, na kterou se vztahuje uvedený rozsudek) použily nižší nezabavitelné částky bez navýšení dle č.17/2022 Sb., proveďte nastavení:

  • apl. *7011 zaměstnanci
  • záložka Pojištění a ostatní údaje
  • zaškrtněte vobu "Nižší bez navýšení normat. nákladů na bydlení"


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    24.06.2022    | Článek:    3131    |     www.WinFAS.cz