Článek: 1454 | Naposledy změněno: 30.01.2014

Konto pracovní doby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

KPD má význam, pokud dopředu nemůžete určit rozvrh, ale potřebujete směny podle potřeby

Zákoník práce

 • Konto pracovní doby §86 a další, jak zavést, co se musí evidovat
 • mzda při uplatnění KPD §120
 • ostatní § zůstávají v platnosti (příplatky, …)
 • podle zákona vypadá složitě, ale oproti tomu, co evidujete, jsou navíc pouze 3 druhy mezd

U zaměstnance jsou vedeny

 • Odpracovaná doba a mzda – jako dosud, kolik by dostal včetně příplatků (kromě přesčasového)
 • Stálá mzda (nejčastěji 80% ročního PHV), tu skutečně dostává – za „fond v měsíci“ bez překážek
 • Konto doby (přesčas, nedočas),kolik odpracoval navíc/méně (rozdíl proti stálé mzdě)
 • Konto mzdy (odloženo, přeplaceno), o kolik by si vydělal více/méně (oproti stálé mzdě)
 • Na konci období se obě konta sečtou, přesčas a odložené se zaplatí, přeplatky se nevrací


 

Nastavení ve WinFASu

Nastavení provádějte až v nové firmě (2014) po převodu mezd RLK, RLM, RLD na nový rok.
Datumy jsou uváděny k 1.1.2014. Pokud zavádíte konto k jinému datu, analogicky změňte, případně kontaktujte podporu IS WinFAS.

Výpočet průměrů pro KPD
Spusťte apl. *130 Účetní výkazy, na dotaz Spustit v režimu podrobných kontrol odpovězte Ne.
Pokud nemáte v nabídce aktivní výkaz 802-Přehled mezd a průměrů:

 • změňte nahoře možnost z Pouze nastavené na Všechny výkazy,
 • postavte se na výkaz 802(šedý),
 • klepněte na tlačítko Import čís. z OK a potvrďte,

Vlastní výpočet

 • postavte se na výkaz 802 spusťte tlačítkem XLS,
 • zadejte období rozhodné od-do pro výpočet (roční bude 1.1.2013 – 31.12.2013)
 • otevře se IQ-mzdy u ppv, vyberte šablonu 0, nebo 130• pokud máte, zobrazíte  tl. Sestava
 • jedná se o sloupec Hod Prum2 (v případě ročního období bude stejný se sloupcem Hod Prum Rok)

Pořízení průměrů k zaměstnancům, u kterých se má uplatňovat KPD
Spusťte apl. *7031 Sazby u PPV
Pokud již máte u těchto zaměstnanců uložené průměry pro 1. čtvrtletí, nejdříve je u nich vymažte. Pro snazší výmaz použijte nahoře filtrování Všechny sazby u PPV, zrušte volbu Vše, k datu 31.1.2014. U těchto zaměstnanců vymažte sazby 0001,0002,0003 platné 1.1.2014-1.4.2014.
Vlastní pořízení sazeb proveďte klepnutím na tlačítko Hromadně, vyplňte parametry:


a zadejte k zaměstnancům hodinové průměry do sloupce Nová hodnota ze sestavy (výkaz 802), uložte OK.

Pokud vyrovnávací období používáte kratší, než rok (52 týdnů), zadejte odpovídající platnost. Vždy ale k 1. dni následujícího měsíce.

Nastavení KPD u Zaměstnanců
Zadání úvazku

 • spusťte apl. *7011 Zaměstnanci,
 • u příslušného PPV zaměstnance přidejte nový Úvazek s platností od 1.1.2014,
 • zkopírujte všechny údaje z předcházejícího úvazku (F5),
 • zaškrtněte údaj Konto pracovní doby


Nastavení automatické věty

 • v aplikaci *7011 Zaměstnanci, nebo *7039 Automatické věty u jednotlivých PPV – založte příslušným PPV automatickou větu pro tvorbu stálé mzdy. 
 • Druh 9945-00 KPD-Stálá mzda * hodiny je nastavena na zákonných 80% průměrného hodinového výdělku.
 • V případě, že požadujete jiné procento, nebo jiný výpočet, vytvořte si u tohoto druhu vlastní specifikaci 21 s požadovaným výpočtem, případně kontaktujte podporu.


 • U dnů a hodin zadejte převzetí z druhu 9906-KPD Základ pro stálou mzdu. Tento je nastaven tak, že do stálé mzdy zaměstnance vstoupí zbývající dny a hodiny po odečtení překážek v práci pořízených v měsíci (dovolená, náhrada za svátek, důležité osobní překážky, nemoci, očr, …). 
 • Tyto dny a hodiny zbývající po odečtení překážek v práci budou zaplaceny Stálou mzdou. V případě požadavku na změnu v odečítání těchto překážek, kontaktujte podporu.

Pořízení mezd
Hrubé mzdy pořizujete stejně, jako bez uplatnění konta pracovní doby, včetně překážek, příplatků (noční, víkend, …), prémií. Pouze kromě příplatku za přesčas – ten se zjistí až na konci vyrovnávacího období.

Nové druhy mezd tvořené při výpočtu čistých mezd

 • 9945 KPD - Stálá mzda, ze případně změnit odečítané překážky v práci
 • 3972 KPD - Konto doby (přesčas+), lze případně změnit doby započítávané do konta
 • 2791 KPD - Konto mzdy (odloženo-), ze případně změnit mzdy započítávané do konta (např. vyjmutí ročních prémií) – mělo by ale korespondovat s výpočtem použitého průměru, který lze změnit také.

Vyrovnání konta po skončení vyrovnávacího období, nebo při skončení PPV zaměstnance
Provedete na základě IQ mzdy u ppv, postupně si zadejte druhy mezd:

 • 3972 Konto doby (přesčas+) - > do hrubých mezd pořídit na druh 2493 KPD Doplatek přesčas, nedočas se nevrací (hodnota zobrazená s mínusovým znaménkem)
 • 2791 Konto mzdy (odložená mzda-) - > do hrubých mezd nedoplatek z konta mzdy pořídit na druh 2792 KPD-doplatek z konta mzdy, přeplatek se nevrací (hodnota zobrazená s plusovým znaménkem)

Nebo lze využít sestavy "Konto pracovní doby" (RLZ/Sestavy), je zobrazeno konto doby a konto mzdy, včetně již proplacení těchto kont:

 • Konto pracovní doby
 • Konto prac. doby měsíce, rozepsaná po měsících

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    30.01.2014    | Článek:    1454    |     www.WinFAS.cz