Článek: 3348 | Naposledy změněno: 31.05.2023

Nárok a čerpání náhradního volna za svátek + výkaz 815

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Nový druh 2191 Nárok náhradní placené volno za svátek (pouze hodiny bez peněz). Používá se pouze jako evidence hodin práce ve svátek, za které bude zaměstnanec čerpat náhradní volno místo příplatku za svátek. Pořizuje se tedy místo druhu 2120 Příplatek za svátek.


Čerpání náhradního volna za svátek se stejně jako dosud pořizuje druhem mzdy 3340. U tohoto druhu byl změněn název z původního "Placené volno (náhradní)" na "Náhradní placené volno za svátek". Stejně tak byl přejmenován příslušný řádek na mzdovém listě.


Oba druhy se zobrazují na mzdovém listě a je možné je zobrazit v IQ Mzdy u PPV (např. v křížové tabulce OLAP). Obdobně se používají druhy mezd 2491 Nárok náhradní volno přesčas (místo druhu 2410 Příplatek přesčas zákonný) a 3341 Náhradní volno za přesčas neplacené.

Mzdový výkaz Čerpání náhradního volna za svátek - 815

V IQ-Mzdy u PPV můžete na záložce Ukazatele vybrat zobrazení nové předdefinované sestavy, výkaz 815-Čerpání náhradního volna za svátek. Za vybrané období zobrazuje sloupce Hodiny práce ve svátek celkem, z toho Hodiny za které byl poskytnut příplatek a Hodiny nároku na náhradní volno. Dále sloupce Hodiny čerpání náhradního volna a Zbývající hodiny k čerpání.

Aby bylo možné tento výkaz vybrat, musíte jej před prvním použitím naimportovat do firemní databáze. Spusťte aplikaci *130 Účetní výkazy, nahoře změňte zobrazení na Všechny výkazy, najděte výkaz 815-Čerpání náhradního volna za svátek a import proveďte klepnutím na tlačítko Import čís. z OK.

 

 

Autor:    SCHEIB Pavel    | Posl.změna:    31.05.2023    | Článek:    3348    |     www.WinFAS.cz