Článek: 3028 | Naposledy změněno: 09.11.2021

Ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného

 • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože
  • ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti, jenž nezbytně potřebuje ošetřování jinou osobou,
  • musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a nemůže o ně pečovat.
 • Ošetřovaný člen domácnosti nebo dítě, které zaměstnanec ošetřuje nebo o něj pečuje, prokazatelně žije se zaměstnancem ve společné domácnosti. V případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem se tato podmínka neuplatňuje.
 • Zaměstnanec, který ošetřuje nebo pečuje, je účasten na nemocenském pojištění.

Výše a délka doby poskytování ošetřovného

 • Výše ošetřovného se počítá od prvního kalendářního dne a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

Vystavování příslušných tiskopisů pro uplatnění nároku na ošetřovné

 • O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, toto potvrzení obsahuje identifikátor
 • Při uzavření školského zařízení potvrdí příslušné školské/dětské zařízení tuto skutečnost na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který předá rodiči dítěte, toto potvrzení neobsahuje identifikátor

Pořízení v IS WinFAS

 • *7037 Nepřítomnosti
 • Stav: 5200-00 Kal. dny OČR placené
 • Identifikátor: vyplnit, pokud je Rozhodnutí vystaveno lékařem (1.)
 • Osamělý OČR: zatrhnout pokud se jedná o samoživitele (2.)
 • Prodloužené OČR krize školy: zatrhnout, pokud Žádost vystavuje škola (3.)


Podmínky krizového ošetřovné platného na jaře 2020 (do 30. 6. 2020) a od podzimu 2020 do 30. 6. 2021, které se poskytovalo na základě zvláštních předpisů, viz návod +2705.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    09.11.2021    | Článek:    3028    |     www.WinFAS.cz