Článek: 566 | Naposledy změněno: 02.04.2008

Elektronická podání na VREP - zjednodušený návod

Dovolená – výpočet nároku, krácení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 
Než začnete s odesíláním  RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE.
Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení návodu.

Následující text popisuje odeslání Evidenčních listů důchodového pojištění (EDLP) přes Veřejné rozhraní pro elektronická podání (VREP). Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání, Přehledu o výši pojistné či Přílohy k žádosti o nemocenské dávky probíhá stejným způsobem.

I.  Co musí být splněno:

 1. Na počítači, ze kterého se budou ELDP z WinFASu odesílat, musí být přístup k internetu.
 2. Na tomto počítači musí být nainstalován  kvalifikovaný certifikát.
  Poznámka: klíč lze mít také vyexportovaný (zazálohovaný) v souboru – doporučujeme.
 3. Pracovník, který bude odesílat ELDP, musí být zaregistrován na ČSSZ pro elektronická podání
  Pokud nemáte splněny body 2) a 3) kontaktujte příslušnou Českou poštu, OSSZ.
 4. Ve WinFASu v aplikaci *7046 – Evidenční listy PPV (ELDP) musí být pořízené příslušné ELDP a musí být označené jako „Připravené“ (souhlasíte s jejich obsahem). Pouze tyto připravené ELDP se budou nabízet k odeslání.

Pokud nemáte splněn bod 4), postupujte podle návodu +565.

II. Zjednodušený popis průběhu podání ELDP na VREP (podrobně v návodu +567)
Elektronické ELDP České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) se provádí přes Veřejné rozhraní pro elektronická podání  (VREP). Podání provádí pracovník pověřený organizací k elektronickému odesílání ELDP (dále uživatel).

 • Uživatel ve WinFASu vybere ELDP k odeslání (všechny připravené). WinFAS je vloží do zprávy.
 • Uživatel ve WinFASu zkontroluje, jestli je podaní na VREP https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission  (pokud se zobrazuje stále adresa PVS https://bezpecne.podani.gov.cz/submission, opravte podle návodu +1133); protože VREP nevyžaduje identifikátor ani heslo, stačí zadat fiktivní údaje (např. písmeno „a“)
 • Pokud není nainstalován důvěryhodný kořenový certifikát certifikačního úřadu ČSSZ, WinFAS jej nainstaluje (toto není podpisový klíč). Pokud již důvěryhodný kořenový certifikát ČSSZ je, tento bod se přeskočí.
 • Dále uživatel vybere kvalifikovaný certifikát k elektronickému podepsání zprávy a tak zprávu s ELDP podepíše.
  WinFAS zašifruje podepsané ELDP a odešle pomocí internetu na VREP.
 • ČSSZ zkontroluje elektronický podpis a správnost vyplnění jednotlivých ELDP.
 • Vždy je celé podání přijato (všechny ELDP přijaty), nebo celé zamítnuto (žádný ELDP není přijat). WinFAS výsledek sdělí uživateli.
 • ČSSZ pošle vlastníkovi podpisového klíče (pracovníkovi pověřeného k podání ELDP) email s výsledkem kontroly.
 • Pokud v některém ELDP byla zjištěna chyba, uživatel ve WinFASu opraví chybný ELDP a celé podání odešle znovu. WinFAS si pamatuje, které ELDP byly v odmítnutém podání odesílány a všechny tyto ELDP (nyní již opravené) vloží do odesílané zprávy (už se nemusí znovu vybírat).

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    02.04.2008    | Článek:    566    |     www.WinFAS.cz