Článek: 384 | Naposledy změněno: 14.11.2007

Nastavení spadu pro vytvoření diskety do České spořitelny

Některé body už máte nastavené z převodu, proto je jen zkontrolujte.

1) V číselníku *3000 Klienti je třeba u klienta České spořitelna a.s. nastavit identifikátory klienta a číslo sběrného účtu. Klepněte na tlačítko ‘O firmě‘


- a  ve firemních údajích nastavit, že klient je Banka: 0800 Česká spořitelna 
2) V číselníku *8077 Účetní knihy knihu SPAD nastavit podle následujících parametrů:
    (po převodu je tato kniha vytvořena do číselníku automaticky, zkontrolujte její nastavení)


3) V číselníku *9001 Nastavení číselných řad vytvořte/nastavte číselnou řadu SPAD:
    (po převodu tato řada vzniká v číselníku automaticky, najdete ji ve skupině ZAV – Závazky) 
4) V aplikaci *9820 Definice bankovních přenosů nastavte přenos pro disketu:
- zadaná cesta pro vytvoření musí existovat – pokud neexistuje, založte adresář cs_medium na disku c:    (do něj se bude vytvářet soubor)
- myší klepněte na ikonu propisky, která otevře okno Ostatní údaje. Zde nastavte Vaše údaje dle smlouvy s ČS, například: 
5) V aplikaci *102 Podmnožiny bankovních účtů vytvořte pomocí tlačítka Přidej novou podmnožinu:
 - identifikátor: SPORI
 - popis:  Účty do České spořitelny


Dále do ní pomocí tlačítka Podmnožina přesuňte všechny bankovní účty zaměstnanců, které mají jít na disketu. Editace funguje stejně, jako u všech podmnožin. Je výhodné stisknout tlačítko Změna zobrazení (potom se výběr provádí zaškrtnutím Ano/Ne - viz. obrázek dole) a účty seřadit podle směrového kódu klepnutím na sloupec Sm.kód. U každého účtu je zobrazen i klient, kterému účet patří. Ve většině případů budete vybírat pouze účty zaměstnanců s kódem 0800. Je však možné na disketu vybrat i účty do jiných bank. To je odlišnost od FASu, (tam na disketu vstupovaly všechny účty 0800).

Pokud Vám nastoupí nový zaměstnanec s bankovním účtem, který má přijít na disketu (nebo má takovýto nový účet), je třeba tento účet uvedeným způsobem zařadit do podmnožiny SPORI.
Pokud to ale neučiníte, nic se neděje, pouze platba odejde samostatně, jako všechny ostatní platby z knihy MZPL.
  

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    14.11.2007    | Článek:    384    |     www.WinFAS.cz