Článek: 2913 | Naposledy změněno: 25.05.2021

Dovolená - aut. výpočet nároků při čistých mzdách

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 
Při výpočtu čistých mezd se nabídne možnost spustit výpočet nároků dovolené.
Výpočtem a uložením vypočtených změn se aktualizují nároky dovolené.
Výpočet nároku se neprovádí u již skončených PP.

 • *7000 – čisté mzdy, nebo apl. *7029 tl. Zpracování
 • výpočet se provádí za označené zaměstnance pro ČM
 • během výpočtu ČM budete dotázání na možnost výpočtu nároku na dovolenou
  • výpočet lze spustit (Ano), nebo odmítnout (Ne)
  • doporučujeme potvrzení výpočtu alespoň při posledním výpočtu ČM, před zaknihováním


 • výpočet nároků proběhne podle nastavených parametrů výpočtu a pořízených dat
  • za jaký měsíc se dělá výpočet a typ výpočtu (skutečný)
 • pokud dojde při výpočtu ke změně nároku, zobrazí se upozornění


 • nabídne se seznam nároků u kterých došlo ke změně
  • OK – nové nároky uložíte
  • Vše -/Storno: změny nároků nebudou uloženy


 • po uložení změny nároků se zobrazí sestava s aktuálními nároky všech zaměstnanců s platnými PP


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.05.2021    | Článek:    2913    |     www.WinFAS.cz