Článek: 1151 | Naposledy změněno: 27.07.2011

Srážky z mezd / vystavená faktura zaměstnanci: obědy, PHM, nájem, soukromé telefony, doprava, naturálie

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Jak lze provést ve WinFASu (i zaúčtování):

 

Poznámka - po provedení zápočtu *1021:
-  tiskněte výplatní pásku, zobrazí se započtená faktura
-  výčetka platidel bude ponížena o částku provedeného zápočtu
-  v IQ SALDO neuhrazené závazky si můžete zkontrolovat částky k úhradě
V tomto příkladě: hotově k výplatě z původní částky 17270,- zbude jen 4775,-.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    27.07.2011    | Článek:    1151    |     www.WinFAS.cz