Článek: 2024 | Naposledy změněno: 24.08.2020

Rozcestník - Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Zásoby


 

Videonávody

Pořízení, opravy a storna dokladů

 • Mazání faktur z Fakturace v aplikaci Prohlížení knih - návod +2901
 • Mazání faktur v aplikaci Fakturace - návod +2902
 • Slevy na faktuře - návod +1919
 • Dopočítání jednotkové ceny pro fakturační položku - návod +2884
 • Zadání celkové prodejní ceny pro fakturační položku - návod +2885
 • Jak řešit zaokrouhlení částky položky na 3 desetinná místa - návod +2310 

Fakturace z agend WinFASu

 

Fakturace z Řízení zásob

 • Tvorba fakturačních dodávek z dokončených výdejů - návod +2742
 • Fakturace z dodávek (starý způsob - zahlavičkování) - návod +612
 • Přechod na nový způsob fakturace ze zásob - návod +2942
 • Fakturace z dodávek (nový způsob) - návod +2739
 • Fakturace dodacích listů (z dokončených výdejů ŘZ) - návod +2741
 • Fakturace s přenesenou daňovou povinností - návod +1640

Fakturace z výroby

 • Pořízení a zaúčtování závazkových faktur z výroby - návod +659

Fakturace ze Zakázkového systému

 • Fakturace zakázkového listu (ze Zakázkového systému) - návod +2674

Další možnosti fakturace z agend

Fakturace ze zvířat

Nastavení

 • Nastavení typu adresy a jeho použití ve fakturaci (např. poštovní adresa) - návod +378
 • Doplnění kontaktních údajů na fakturu - návod +1629
 • Adresy na faktuře - návod +3114
 • Automatické nabízení použití záloh / úhrad u vystavení faktur - návod +1496
 • Export do ISDOC - návod +1897
 • Zaokrouhlení DPH dle novely (rok 2019) - návod +2551
 • Přebírání obchodních parametrů klienta do fakturace - návod +2793
 • Fakturace - nastavení okna úhrad či přímého použití zálohy při ukládání faktury - návod +2317

Ostatní

 • Elektronické odesílání faktur v PDF pomocí CRM (školící materiál) - návod +906
 • Faktury zasílané elektronicky - návod +454
Autor:    Ing. KOŠŤÁLOVÁ Lucie    | Posl.změna:    24.08.2020    | Článek:    2024    |     www.WinFAS.cz