Článek: 1919 | Naposledy změněno: 23.08.2016

Slevy na faktuře v modulu Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Hlavičková sleva (tj. sleva za fakturu)

Tento typ slevy vypočítává slevu z celkové částky faktury bez DPH tzn. za součet všech položek.

Postup:

 • Slevy se zapisují / opravují v aplikaci *210 Fakturace.
 • Přes tlačítko Položky pořiďte položky v částkách před slevou a uložte je přes tlačítko OK.
 • V okně Hlavička faktury stiskněte tlačítko Úprava ceny.
 • V okně Slevy, přirážka a provize se automaticky nastaví typ slevy (1.) za položku.
 • Zapište výši slevy a to buď částkou (2.) nebo procentem (3.).


 • Slevu potvrďte tlačítkem OK.
 • V okně hlavičky faktury uvidíte slevu v poli Hlavičková přirážka.


Položková sleva (tj. sleva za měrnou jednotku popř. za položku)

Tyto typy slevy se vztahují ke konkrétní položce na faktuře. Slevy můžete zapsat ručně v aplikaci *210 Fakturace, nebo se do stejné aplikace předávají z jiných modulů (např. Zásoby).

 • Sleva za položku - nejdříve se spočítá celková cena položky (cena / MJ * množství) a z výsledné částky počítáte slevu.
 • Sleva za měrnou jednotku - nejdříve se spočítá sleva za měrnou jednotku, částka za jednotku se o tuto slevu poníží a pak se násobí množstvím.

Postup:

 • Slevy se zapisují / opravují v aplikaci *210 Fakturace.
 • Ve faktuře najeďte tlačítkem Položky do úpravy položek (postup funguje i pro opravu položek u dodávek).
 • Vyberte si položku, ke které chcete zapsat slevu.
 • Klepněte na tlačítko Úprava ceny.
 • V okně si vyberte jaký typ slevy (1.) zapisujete (za měrnou jednotku / za položku).
 • Zapište výši slevy a to buď částkou (2.) nebo procentem (3.)

 • U jedné položky je možné kombinovat více slev. Další slevu přidáte tlačítkem Přidej.
 • Slevu potvrďte tlačítkem OK.
 • Na okně položky snadno poznáte, jaký typ slevy byl použitý.
 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.08.2016    | Článek:    1919    |     www.WinFAS.cz