Článek: 2884 | Naposledy změněno: 16.03.2021

Výpočet přesné ceny za jednotku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Pro potřeby dopočítání jednotkové ceny slouží nastavitelný údaj „Prodejní cena celkem“. Po zadání cílové částky (celkové prodejní ceny) program dopočítá přesnou jednotkovou cenu.

V případě, že jednotková cena vyjde jako desetinné číslo, tak se případné zaokrouhlení, které vznikne při přepočtu ceny za celkové množství, doplní do slevy za položku.

Příklad výpočtu ceny za jednotku:

Pro výpočet přesné jednotkové ceny je potřeba znát celkové množství a celková prodejní cena.

Postup při zápisu:

1. Vyber fakturační položku nebo ručně zapiš kód a název položky.
2. Vyber kód DPH.
3. Vyber měrnou jednotku a zapiš množství.
4. Stiskni tlačítko Prodejní cena celkem.


5. V okně „Zadej cílovou částku“ zapiš požadovanou celkovou prodejní cenu (bez DPH) a potvrď tlačítkem OK.


6. Podle zadané celkové prodejní ceny (bez DPH) se vypočítá přesná jednotková cena.


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2884    |     www.WinFAS.cz