Hlavní rozcestník pro nápovědu IS WinFAS

   

Ovládání

Společné číselníky

Převody na nový rok

  

 

Finanční modul

Účetní modul

Výkazy a manažerské řízení

Daňová evidence, příspěvkové organizace

Majetek

Řízení lidských zdrojů (mzdy)

   

Obchodník

Řízení zásob

Ostatní

  • Kniha jízd
  • Dispečink
  • Půjčovna
  • Servis a údržba
  • CRM
   

Živočišná výroba

Rostlinná výroba

Evidence pozemků

   

Sekretářka

Zakázkové moduly

  • Specializované moduly vytvořené na zakázku
   

Práce s daty

Administrace WinFASu

 

Autor:    Suk Ondřej    | Posl.změna:    22.06.2018    | Článek:    2020    |     www.WinFAS.cz