Článek: 1868 | Naposledy změněno: 08.03.2017

Vážní deník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence osevních plánů | Agroevidence |


 Agenda slouží k evidenci záznamů o vážení s možností předávat data do modulu Řízení zásob. Současně při využívání agendy Evidence osevních plánů nabízí možnost provazování položek vážení s pěstovanými plodinami, pro přesnou evidenci sklizně.

 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    08.03.2017    | Článek:    1868    |     www.WinFAS.cz