Článek: 3159 | Naposledy změněno: 06.06.2022

Zásoby - Zobrazení položek nevyfakturovaných dodávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Před fakturací dodávek (popř. dodacích listů) je možné si přes sestavu IQ sestavu zdrojové agendy (modulu) zobrazit položky nevyfakturovaných dodávek (popř. dodacích listů).

Šablony IQ sestav pro zobrazení položek se nabízejí podle nastaveného zdroje fakturace v okně Vytváření faktur -> záložka Hlavní:

 • FA (dodávky): sestava IQ - fakturační položky
 • ŘZ (dodací listy): sestava IQ - deník Řízení zásob
 • Zakázky (zakázkové listy): sestava IQ - Zakázkové listy
 • Zvířata (Pohyby - prodeje): sestava IQ - Pohybů


Nastavení šablony IQ-fakturační položky

Pro správné zobrazení položek při fakturaci dodávek je nutné mít na šabloně sestavy IQ-fakturační položky nastavený filtr Právě pořízné DOD (n0211).


Postup nastavení šablony pro zobrazení položek

 • Spusťte aplikaci *210-Fakturace (Obchodník)
 • Vyberte šablonu pro fakturaci (např. 1 - Fakturace)
 • Stiskněte tlačítko Modul->FA
 • Vyberte šablonu pro vytváření faktur
 • Přejděte na záložku Doplnění hodnot
 • V levé dolní části okna vyberte z provázaného číselníku šablonu IQ sestavy pro zobrazení položek
  • Šablona se nabídne podle nastaveného zdroje fakturace


Postup spuštění sestavy fakturačních položek

 • Z okna Vytváření faktur se tlačítkem Vytvoř dostanete do výběru dodávek (popř. dodacích listů) připravených k fakturaci
 • V okně výběru dodávek naleznete dvě tlačítka pro zobrazení položek:
  • Tlačítko Pol: vybrané zahrne do IQ sestavy pouze označené dodávky ve sloupci Vyb
  • Tlačítko Pol: aktuální zahrne do IQ sestavy aktuálně označený (modře podbarvený) řádek v okně


 • Po stisknutí tlačítka Pol: vybrané nebo Pol: aktuální se otevřou parametry vybrané IQ sestavy
  • Před načtením tiskové sestavy je možné upravovat zobrazené sloupce a filtry
 • Přes tlačítko Sestava načtete tiskovou sestavu


 • Po provedení kontroly uzavřete sestavu a pokračujte ve fakturaci
Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    06.06.2022    | Článek:    3159    |     www.WinFAS.cz