Článek: 2931 | Naposledy změněno: 21.07.2021

Fakturace z modulu Zvířat

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Pro fakturaci podkladů z modulu zvířat je nejprve potřeba provést náledující nastavení v modulu Zvířat a v modulu Fakturace (Obchodník).

Nastavení v modulu Zvířat

Potřebné nastavení v modulu zvířat je popsáno v návodu +2928 - Fakturace z modulu Evidence zvířat - Nastavení.

Nastavení v modulu Fakturace (Obchodník)

V aplikaci *210 - Fakturace (Obchodník) je potřeba nastavit šablona pro fakturaci z modulu zvířat.

 • Zdroj a typ generovaného dokladu
  • Zvířata > vystavená faktura - vybraná data z modulu zvířat budou okamžitě vyfakturována
  • Zvířata > dodávka FA - vybraná data z modulu zvířat se uloží jako dodávky pro pozdější fakturaci
 • Použité šablony - výběr šablon pro fakturaci
  • Šablona pro pořízení hlavičky faktury - podle této šablony se pozná do jaké účetní knihy a s jakou číselnou řadou se má faktura ukládat
  • Šablona pro pořízení dodávky
  • Šablona pro pořízení položky - šablona nesmí mít nastavený výběr položek z číselníku fakturačních položek
 • Měna
 • Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740


Podklady pro fakturaci v modulu Zvířat

Pořízení dat v modulu Zvířat pro následnou fakturaci je popsáno v návodu +2929 - Fakturace ze zvířat - Pořízení podkladů.

Postup fakturace z aplikace *210 - Fakturace (Obchodník)

 1. Spusťte aplikaci *210 - Fakturace (Obchodník)
 2. Vyberte šablonu určenou pro fakturaci z dodacích listů (ŘZ)
 3. Stiskněte tlačítko Modul>FA
 4. V okně Vytváření faktur vyberte šablonu s nastavením pro fakturaci z modulu zvířat
 5. Možnost filtrování dat pro fakturaci
  • Klient - nevyfakturovaná data pro zadaného klienta popř. podmnožinu
  • Datum dodávky - pohyby za zadané období
 6. Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dat pro fakturaci
 7. Zaškrtnutím zvolíte, které pohyby mají být vyfakturovány a tlačítkem OK potvrdíte výběr dat
 8. Otevře se okno Hlavička faktury, kde můžete upravit platební údaje (popř. jiné údaje)
 9. Kontrola jednotlivých dodávek (pohybů) zahrnutých do faktury:
  1. Klepněte na tlačítko Dodávky
  2. Okno hlavičky dodávky opusťte tlačítkem OK
 10. Kontrola položek jednotlivých dodávek (pohybů):
  1. Klepněte na tlačítko Dodávky
  2. V okně Fakturační dodávky vyberte řádek dodávky, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Položky
  3. Opravte/přidejte položku dodávky
  4. Úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
  5. Okno Fakturační dodávky opusťte tlačítkem OK
 11. Celou fakturu uložíte tlačítkem OK

Zaokrouhlování a tvorba slevy na položce

Cena za jednotku a cena celkem zadané při pořizování podkladů pro fakturaci ze zvířat se automaticky zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Do fakturace se poté předávají už zaokrouhlené hodnoty.

Protože se do fakturace předávají už zaokrouhlené hodnoty, tak se může stát, že vypočtená celková cena položky nebude sedět na celkovou cenu předanou ze zvířat (např. o tisícinu). V tomto případě se automaticky vytvoří sleva na položce, která tento rozdíl srovná.

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    21.07.2021    | Článek:    2931    |     www.WinFAS.cz