Článek: 378 | Naposledy změněno: 06.11.2007

Nastavení typu adresy a jeho použití

Aplikace Obchodník umožňuje zadávat poštovní adresu (kam poslat fakturu), která je odlišná od adresy fakturační (kdo pošle peníze) případně od adresy odběru. Všechny adresy je možno zadávat ručně, nebo je lze doplňovat automaticky pomocí vzorce (zadá se jedna dresa, ostatní se doplní - vždy ale musí jít o adresy u stejného IČ = pobočky).

Nastavení v číselníku *3000 Klienti

V horní části okna vyberte adresu klienta, u které chcete nasatvit její typ, a stiskněte tlačítko Použití.  Nyní zvolte požadovaný typ. Vybraný typ musí odpovídat vzorečku, který si popíšeme níže. Ve vzorci je místo názvu použito jeho číslo - přidělení čísel k názvům si zobrazíte tak, že myší klepnete na typ a stsiknete kombinaci kláves CTRL+F1 (např. fakturaci = 1, poštou = 6, ...).

Spusťte číselník *3000 > Vybrat firmu > Uprav > Adresy > vybrat adresu > Použití


Okno s výběrem typu adresy


Nastavení šablony pořizování faktur v aplikaci *210 Obchodník

Nastavení se provádí v šabloně hlavičky dokladu. Následující vzorec je vytvořený pro doplnění adresy pro poštu, ale s drobnou úpravou lze použít například pro adresu fakturační nebo dodací. I s použitím vzorce je možné  jednorázově adresu přepsat ručně bez nutnosti měnit nastavení.

Nastavení šablony Adresa pro poštu (kam poslat fakturu)

Nastavení provádějte do pole "Název adresy pro pohledy" v části okna Adresa pro poštu


Příklad vzorce 1 - doplnění adresy pro poštu z fakturační adresy:

=gf_cizifirma(gf_adresa_typ(pk_c0031pl,6),'c0031nazad')

pk_c0031pl   = podívej se na fakturační adresu a zjisti firmu
                  = zkontroluj pobočky firmy a zjisti kde je nastaven typ 6 (poštou - viz výše)

Vzorec umístit do pole Adresa pro poštu
 

Příklad vzorce 2 - doplnění adresy pro poštu z místa odběru:

=gf_cizifirma(gf_adresa_typ(pk_c0031od,1),'c0031nazad')

pk_c0031od   = podívej se na adresu místa odběru a zjisti firmu
                  = zkontroluj pobočky firmy a zjisti, kde je nastaven typ 1 (fakturační - viz výše)

Vzorec umístit do pole Adresa pro placení (fakturační)


V případě, že budete chtít vzorec upravit pro vaše potřeby, kontaktujte prosím pracovníky Organizační kanceláře nebo některého z našich dealerů.

 

Autor:    RNDr. MILIČKA Pavel    | Posl.změna:    06.11.2007    | Článek:    378    |     www.WinFAS.cz