Článek: 2741 | Naposledy změněno: 04.08.2020

Fakturace z dodacích listů (ze zásob)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Tento návod popisuje postup nastavení šablon v zásobách a ve fakturaci pro pozdější fakturaci dodacích listů.

Nastavení šablony v aplikaci Řízení zásob *8720 (Příjem/Výdej)

Pro pozdější fakturaci dodávek musí být v aplikaci *8720 Příjem/Výdej správně nastavená šablona pořízení výdeje. Na šabloně pořízení výdeje musí být na záložce Ostatní nastaveno Předání do Obchodníka následovně:

 • Způsob předání: Nepředávat
 • Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
  • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
  • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
 • Šablona dodávky: např. "FDRZ - FD_zásoby_8720"
  • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
  • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
 • Šablona položek: např. "FPRZ - FP_zásoby_8720"
  • Šablona pro pořízení položek faktury.
  • POZOR! Aby se správně načetly položky podle zdrojové agendy (např. z výdejky), musí být na šabloně položek nastavené RUČNÍ pořízení položek (NIKDY podle číselníku fakturačních položek)!


Nastavení šablon v aplikaci Fakturace *210

V obchodníkovi je potřeba založit novou šablonu s parametry pro vytváření faktur. Pro založení této šablonu postupujte následovně:

 • V aplikaci *210 Fakturace (Obchodník) vyberte aplikační šablonu (např. 1-Fakturace)
 • Stiskněte tlačítko Modul->FA
 • V okně Vytváření faktur založte novou šablonu přes Správu šablon - novou šablonu založíte přes tlačítko Nová

Na šabloně pro vytváření faktur je potřeba nastavit následující údaje:

 • Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > vystavená faktura
 • Prodejní cena: bez DPH (způsob výpočtu DPH zdola)
  • Z řízení zásob se standardně předávají částky bez DPH
 • Způsob nabízení dat: podle zadaného filtru se sdruží dodávky do faktury, jednotlivé podmínky se sčítají
  • Dodávky/dodacího listu:
   • Pokud je status aktivní, pak se pro každou dodávku se vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, pak se pro každého klienta vytvoří jedna faktura bez ohledu na počet dodávek
  • Místa dodání:
   • Pokud je status aktivní, pak se pro každé místo dodání (např. pobočka klienta) vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, pak se ze všech vybraných dodávek klienta vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, tak se na faktuře nezobrazí adresa dodání!
  • Zakázky:
   • Pokud je status aktivní, pak se dodávky sloučí do faktury podle zakázky na hlavičce dodávky (pro každou zakázku vznikne jedna faktura)
 • Použité šablony: nastavení šablon, přes které se provede pořízení (stejné jako v řízení zásob)
  • Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
   • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
   • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Zaškrtávátko "= šablona z ŘZ"
   • Pokud je zaškrtnuté, pak se budou pro fakturaci nabízet pouze dodací listy, které byly určené pro fakturaci přes zadanou šablonu hlavičky faktury.
   • Přes kterou šablonu hlavičky faktury by se měly dodávky fakturovat se nastavuje už na šabloně pořízení výdeje v ŘZ (záložka Ostatní) viz. nastavení šablony v ŘZ.
  • Šablona dodávky: např. "FD - Fakturační dodávky" nebo "FDRZ - FD_zásoby_8720"
   • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
   • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Šablona položek: např. "FP - Fakturační položky" nebo "FPRZ - FP_zásoby_8720"
   • Šablona pro pořízení položek faktury.
   • Na šabloně pořízení položek NESMÍ být nastavené přebírání položek podle číselníku fakturačních položek (*2201)! Údaj musí být prázdný nebo mít nastavené ruční zadání!

 • Měna: např. CZK
  • Současně je možné fakturovat dodávky pouze v jedné měně!
 • Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740


Postup pořízení faktury

 • Spusťte aplikaci *210 Fakturace (Obchodník)
 • Vyberte šablonu určenou pro fakturaci z dodacích listů
 • Stiskněte tlačítko Modul>FA
 • V okně Vytváření faktur vyberte šablonu pro vytváření faktur
 • V parametrech máte možnost filtrovat dodávky pro fakturaci podle:
  • Klienta
  • Podmnožiny klientů
  • Datumu dodávky OD-DO
 • Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodacích listů
  • TIP: pokud potřebujete před vytvořením FA ještě upravit DL --> v okně "Výběr dodávek pro zahlavičkování" můžete provést úpravu pomocí tlačítka Editace
 • Přes zaškrtávací políčka zvolíte, které dodávky mají být vyfakturovány
 • Tlačítkem OK potvrdíte výběr
 • Program načte dodávky do okna pořízení faktur
 • Pokud potřebujete upravit údaje na hlavičce dodávky (název, volný text,...)
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • proveďte změny na hlavičce dodávky
  • úpravu hlavičky dodávky uložte tlačítkem OK
 • Pokud potřebujete ručně přidat položky (popř. slevy) na konkrétní dodávky
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • v okně Fakturační dodávky vyberte řádek dodávky, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Položky
  • opravte/přidejte položku dodávky
  • úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
  • okno Fakturační dodávky opusťte tlačítkem OK
 • Celou fakturu uložíte tlačítkem OK
 • Po uložení dokladu se zobrazí tisková sestava faktury

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    04.08.2020    | Článek:    2741    |     www.WinFAS.cz