Článek: 2674 | Naposledy změněno: 02.03.2020

Fakturace zakázky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Nastavení způsobu předání do obchodníka

Na šabloně pořízení zakázkového listu na záložce Obchodník lze nastavit:

 • Předání do Obchodníka *210:
  • Automaticky – dodávka/faktura se předá do obchodníka po uložení dokončeného ZL
  • S dotazem – program se po uložení ZL zeptá, co chcete provést dál
   • Vytvořit dodávku (ne/zobrazit pořízení)
   • Vytvořit fakturu (ne/zobrazit pořízení)
   • Zrušit – Nepředávat data do obchodníka
  • Nepředávat – dokončený ZL se po uložení nepředá do obchodníka
 • Zobrazení pořízení dodávky/faktury před uložením
 • Způsob předání - určuje, jestli se vytváří:
  • Dodávka
  • Faktura
 • Šablona DL→FA pro vytvoření dodávky/faktury

Přenos dat do obchodníka

 • Musí být nastavená šablona viz. výše
 • Zakázku pořídíte podle návodu +2598
 • Zakázkový list pořídíte podle návodu +2658
 • Data se předají do obchodníka až po vyplnění datumu povolení fakturace a uložení ZL
 • Po uložení se otevře okno:
  • Fakturační dodávky
  • Obchodník - fakturace

Fakturační dodávky

Přebírání dat ze zakázkového listu do dodávky.

 • Hlavní:
  • Modul = ZL
  • ID dodávky = Číslo listu ZL
  • Dávka = Číslo listu ZL
  • Název dávky = Název ZL
  • Datum dodávky = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Text = Text zak.listu (dodávky)
  • Klient = Text ZL
  • Částka (CZK, cizí měna) = Celková částka za položky ZL (CZK, cizí měna)
  • Měna
 • Doplňkové:
  • Zakázkový list = Číslo listu ZL
  • Datum zak. listu = Datum povolení fakturace
 • Třetí:
  • Zakázka (číslo a název)
 • Položky (tlačítko):
  • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Položka + Název položky
  • Kód DPH
  • Množství
  • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
  • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
  • Text k položce

Obchodník - fakturace

Přebírání dat ze zakázkového listu do faktury.

 • Hlavní:
  • Název faktury = Název ZL
  • Klient
  • DUZP = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Měna
 • Položky (tlačítko):
  • Datum a čas vydání = Datum dokončení ZL (DUZP)
  • Položka + Název položky
  • Kód DPH
  • Množství
  • Prodejní cena za jednotku (czk, cizí měna)
  • Prodejní cena celkem (czk, cizí měna)
  • Text k položce

Fakturace zakázkového listu

Zakázkové listy lze fakturovat třemi způsoby:

1. Fakturace připravené dodávky


Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

 • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří dodávku
 • Fakturant – zahlavičkuje fakturu
 • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření dodávky např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.


2. Přímé předání do obchodníka


Do fakturace zakázky vstupují dvě osoby:

 • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list, vytvoří fakturu (dodávka se vygeneruje automaticky)
 • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu se pro přenos dat do obchodníka nastaví vytvoření faktury např. dle obrázku níže. Předání do obchodníka lze provádět automaticky nebo s dotazem.


3. Vytvoření dodávek až při fakturaci (tlačítko DL → FA)


Do fakturace zakázky vstupují tři osoby:

 • Zakázkář – připraví zakázku + zakázkový list
 • Fakturant – vytvoří dodávku + zahlavičkuje fakturu
 • Účetní – zaúčtuje + zaklíčuje fakturu

Na šabloně pořízení zakázkového listu pro přenos dat do obchodníka není nastaveno předání do obchodníka např. dle obrázku níže.


 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    02.03.2020    | Článek:    2674    |     www.WinFAS.cz