Článek: 2658 | Naposledy změněno: 31.01.2020

Pořízení zakázkového listu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Zakázkové listy se k jednotlivým zakázkám pořizují z aplikace *1500 Zakázkový systém. Pořízení zakázkového listu je rozděleno do dvou částí:

 1. Pořízení hlavičky zakázkového listu
 2. Pořízení položek zakázkového listu + zaklíčování


Pořízení hlavičky zakázkového listu

Nový zakázkový list se vytváří přes tlačítko Přidej 1

 • Číslo listu: Načítá se automaticky
 • Název: Výstižný název ZL
 • Klient:
  • Doplňuje se automaticky dle zakázky
  • Je možno ručně upravit (výběr z číselníku Klientů *3000)
 •  Typ dokladu: Jaký typ dokladu se vytvoří při předání do Obchodníka *210
  • Daňový doklad – faktura
  • Zálohová faktura
 • Text zak.listu (dodávky): Text zakázkového listu se přenese do textu dodávky
 • Měna: Výběr měny pro fakturaci
 • Datumy zak. listu:
  • Plánované fakturace:
   • Předběžný termín fakturace
  • Dokončení ZL:
   • Datum dokončení ZL = DUZP
  • Povolení fakturace:
   • Datum, od kterého lze zakázkový list fakturovat
   • Dokud není vyplněno, nelze předat data do obchodníka

Pořízení položek zakázkového listu

Nová položka zakázkového listu se vytváří přes tlačítko Přidej 2

 • Položka:
  • Vybírá se z číselníku Fakturačních položek *2201
  • Ručně lze zadat po zaškrtnutí možnosti Ručně (bez FA položky)
 • MJ: Vybírá se z číselníku Měrných jednotek *8006
 • Kód DPH: Vybírá se z číselníku Kódů DPH *8102
 • Cena za jednotku
  • Přebírá se z fakturační položky
  • Ruční vyplnění
 • Množství a MJ: Ruční vyplnění
 • Cena celkem: Programový výpočet (cena za jednotku x množství)
 • Text položky: Text položky na faktuře

Zaklíčování položek zakázkového listu

 • Provádí se přes tlačítko Zaklíčuj %
 • Klíč se vybírá z číselníku Kombinací klíčů *2100
 • V součtu musí být zaklíčováno na 100 % (program kontroluje)
 • Pokud položku potřebujete rozklíčovat na více kombinací, přidáte nový řádek přes tlačítko Přidej
 • Zaklíčování uložíte tlačítkem OK


Provázání na dodávku/fakturu

 • Provázání zakázkového listu na dodávku/fakturu jde vidět v části „Obchodník – doklady“
 • Zobrazuje se číslo a název dodávky/faktury
 • Údaje se propíšou až po vytvoření dodávky/faktury


Příklady pořízení zakázkových listů

 • Zakázkové listy lze pořídit dvěma způsoby:
  • Pořízení ZL při pořízení zakázky
  • Pořízení ZL na vytvořenou (uloženou) zakázku

Pořízení ZL při pořízení zakázky

 • Zakázkový list se vytváří rovnou při pořizování zakázky
 • Zakázku po vyplnění údajů neukládejte!
 • Přes tlačítko Zak.listy se pokračuje v pořízení zakázkových listů


 

 • Otevře se okno pořízení zakázkových listů
 • Zakázkový list pořídíte dle návodu výše

Pořízení ZL na vytvořenou (uloženou) zakázku

 • V seznamu zakázek se postavíte na zakázku, pro kterou chcete vytvářet zakázkový list
 • Stisknete tlačítko Zakáz.listy
 • Otevře se okno pořízení zakázkových listů
 • Zakázkový list pořídíte dle návodu výše

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    31.01.2020    | Článek:    2658    |     www.WinFAS.cz