Článek: 2740 | Naposledy změněno: 03.08.2020

Speciality pro fakturaci dodávek/dodacích listů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Návod popisuje nastavitelné speciality v okně vytváření faktur z dodávek a dodacích listů.

Záložka Rozšířené


 

Periodická fakturace

 • Periodická fakturace klienta - výběr periody fakturace (týdenní, dekádní, měsíční, kvartální, roční, 15 den v měsíci a konec měsíce, pololetní)

Evidence zásob

 • Podmnožina skladových položek - data s použitými skladovými položkami podle filtru
 • Negace - zaškrtávátko neguje vybranou podmnožinu; zobrazí se data, která nemají použitou skladovou položku v podmnožině
 • Jen DL s povolenou fakturací - fakturovat můžete pouze dodávky s dnešním nebo dřívějším datumem povolení fakturace
 • Import DL přes databázi (rychlejší) - rychlejší způsob importu dodacích listů
  • Tvorba dodávky - neotevře se okno fakturačních dodávek, dodávky se rovnou uloží

Dispečink

 • Linka - závoz - filtrování za závozovou linku z modulu Dispečink
 • Jen klienty označené "Fakturovat ihned"
  • Filtrování za klienty, kteří mají v obchodních parametrech adresy klienta (*3000) nastaven status "fakturovat ihned" jako "ANO"
  • Status se sleduje z klienta na dodávce - záložka Hlavní -> klient v poli Odběratel

Nastavení výběru a okna pořízení

 • Otevřít okno pořízení faktury (vizuální režim) - při zahlavičkování se otevře okno Fakturační položky; na faktuře můžete dodatečně kontrolovat/přidávat/upravovat údaje než fakturu definitivně uložíte
 • Zobrazit okno výběru dodávky / DL - ruční možnost výběru dodávek/dodacích listů
  • vše zaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně vybrané
  • vše nezaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně nevybrané, data musíte vybrat ručně; pokud máte nastavenou možnost neotevírat okno výběru dodávky/DL, pak nastavte "vše zaškrtnuté", jinak import neproběhne
 • Z právě uložených dat - vyfiltrují se nedávno uložená data

Ostatní filtry

 • Směr fakturace - výsledný typ faktury (pohledávka, závazek)
 • Výraz pro filtrování dodacích listů a dodávek - filtr nabízených dodacích listů podle zadaného výrazu (porovnáván proti identifikátoru dokladu zásob - n1630iddok), zadává se jako SQL podmínka "LIKE" %=*, _=?)
  • Např.:
   Filtrovací výraz     ____-TST-%    kde.
   ____   číslo začíná 4 libovolnými znaky (4x _)
   -TST-  následuje text -TST-
   %        doklad končí libovolným počtem znaků

Záložka Doplnění hodnot

 • Údaje na záložce Doplnění hodnot budou doplněny do okna hlavičky faktury - do stejnojmenného pole
 • Údaj se doplní pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.


Zobrazení položek nevyfakturovaných dodávek

 • Nastavuje se na záložce Doplnění hodnot v dolní části okna
 • Více k nastavení naleznete v návodu +3159


Záložka Volné texty

 • Text se doplní do okna pořízení faktury pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.
 • Volné texty a jejich umístění na faktuře jsou popsány v návodu +842


 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    03.08.2020    | Článek:    2740    |     www.WinFAS.cz