Článek: 1496 | Naposledy změněno: 09.05.2014

Automatické nabízení použití záloh / úhrad u vystavených faktur

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Fakturace Na šabloně v modulu *210 Fakturace lze nastavit přímé otevření okna úhrady, které můžete využít pro platby zálohou, pokladnou, zápočtem,... Další možnou variantou je nastavení přímého napárování zálohy.

Varianty nastavení šablony:

 1. Status Vždy
  • při ukládání vystavené faktury se vždy otevře aplikace *1005 Úhrady dokladů
 2. Status Nikdy
  • přímé uložení faktury
 3. Status Dotaz
  • při ukládání faktury probíhá kontrola existence zálohy daného klienta
  • program zobrazí  dotaz na otevření okna úhrad (info o existenci zálohy uvedena v závorce)
   • tlačítko Ano -  otevře okno Úhrady dokladů *1005
   • tlačítko Ne - uložení dokladu
 4. Status Zálohy
  • při ukládání faktury probíhá kontrola existence zálohy daného klienta
  • záloha existuje - zobrazí se dotaz pro otevření okna úhrad -  viz bod. 3
  • záloha neexistuje - proběhne uložení faktury
 5. Status Zálohy + nastavení šablony pro přímé použití zálohy
  • při ukládání faktury probíhá kontrola existence zálohy daného klienta
  • záloha existuje -  zobrazí se okno pro přímé použití zálohy
  • záloha neexistuje - proběhne uložení faktury

Nastavení šablony pro přímé použití zálohy se při kombinaci s jiným statusem nebere v potaz.

Postup nastavení:

 • aplikace *210 Fakturace
 • v aplikační šabloně -  Nastavení pořízení
  • pravé tlačítko myši na Hlavičce faktury -> šablona

 

 • zobrazí se okno Správy šablon
 • vyberte šablonu pořízení -> tlačítko Uprav


 • na šabloně pořízení zvolte záložku Speciality
 • nastavte požadovaný status použití úhrady + popř. šablonu pro přímé použití záloh
 • uložte


Použití - kdy se záloha nabídne

1) Ve WinFASu musí být záloha zapsaná v knize záloh.
2) Tato záloha musí být zaplacená a napárovaná na úhradu.
3) V aplikaci *1018 Prohlížení knih musí být u zálohy vidět částka k použití (= kontrola předchozích 2 kroků).
4) V šabloně Fakturace musí být nastavena šablona pro přímé použití zálohy (viz. postup výše).
5) Nyní můžete běžným způsobem zapsat vyúčtovací fakturu. Ve faktuře zálohu vůbec nezmiňujete.
6) Po uložení faktury se automaticky nabídne odečet zálohy.
7) Po provedení odečtu zálohy a uložení se následně zobrazí tisková sestava faktury.

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    09.05.2014    | Článek:    1496    |     www.WinFAS.cz