Článek: 2739 | Naposledy změněno: 03.08.2020

Fakturace samostatných dodávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Tento návod popisuje postup nastavení šablon v zásobách a ve fakturaci pro následnou fakturaci z uložených nezahlavičkovaných dodávek.

Nahrazuje starý způsob fakturace z dodávek (zahlavičkování).

Nastavení šablon v aplikaci Řízení zásob *8720 (Příjem/Výdej)

Pro pozdější fakturaci dodávek musí být v aplikaci *8720 Příjem/Výdej správně nastavená šablona pořízení výdeje. Na šabloně pořízení výdeje musí být na záložce Ostatní nastaveno Předání do Obchodníka následovně:

 • Způsob předání: Uložit dodávku
 • Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
  • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
  • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
 • Šablona dodávky: např. "FDRZ - FD_zásoby_8720"
  • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
  • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
 • Šablona položek: např. "FPRZ - FP_zásoby_8720"
  • Šablona pro pořízení položek faktury.
  • POZOR! Aby se správně načetly položky podle zdrojové agendy (např. z výdejky), musí být na šabloně položek nastavené RUČNÍ pořízení položek (NIKDY podle číselníku fakturačních položek)!


Nastavení šablon v aplikaci Fakturace *210

Ve fakturaci je potřeba založit novou šablonu s parametry pro vytváření faktur. Pro založení této šablonu postupujte následovně:

 • V aplikaci *210 Fakturace (Obchodník) vyberte aplikační šablonu (např. 1-Fakturace)
 • Stiskněte tlačítko Modul->FA
 • V okně Vytváření faktur založte novou šablonu přes Správu šablon - novou šablonu založíte přes tlačítko Nová

Na šabloně Vytváření faktur je potřeba nastavit následující údaje:

 • Zdroj a typ generovaného dokladu: FA (dodávky) > vystavená faktura
 • Prodejní cena: bez DPH (způsob výpočtu DPH zdola)
  • Z řízení zásob se standardně předávají částky bez DPH
 • Způsob nabízení dat: podle zadaného filtru se sdruží dodávky do faktury, jednotlivé podmínky se sčítají
  • Dodávky/dodacího listu:
   • Pokud je status aktivní, pak se pro každou dodávku se vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, pak se pro každého klienta vytvoří jedna faktura bez ohledu na počet dodávek
  • Místa dodání:
   • Pokud je status aktivní, pak se pro každé místo dodání (např. pobočka klienta) vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, pak se ze všech vybraných dodávek klienta vytvoří jedna faktura
   • Pokud je status neaktivní, tak se na faktuře nezobrazí adresa dodání!
  • Zakázky:
   • Pokud je status aktivní, pak se dodávky sloučí do faktury podle zakázky na hlavičce dodávky (pro každou zakázku vznikne jedna faktura)
 • Použité šablony: nastavení šablon, přes které se provede pořízení (stejné jako v řízení zásob)
  • Šablona hlavičky: např. "20 - Fakturace tuzemsko"
   • Šablona hlavičky faktury (tj. pořizovací šablona obchodníka) definuje mimo jiné účetní knihu, do které proběhne fakturace, dále definuje použitou číselnou řadu dokladů a tiskovou sestavu faktury.
   • Je možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Šablona dodávky: např. "FD - Fakturační dodávky" nebo "FDRZ - FD_zásoby_8720"
   • Šablona pro pořízení fakturačních dodávek.
   • Zde je také možné využít šablonu, která byla použitá při starém zahlavičkování faktury.
  • Šablona položek: např. "FP - Fakturační položky" nebo "FPRZ - FP_zásoby_8720"
   • Šablona pro pořízení položek faktury.
   • Aby se správně přebraly položky podle zdrojové agendy (podle zásobového dokladu), musí být na šabloně pořízení položek nastaveného ruční pořízení položek (NE podle číselníku fakturačních položek)! Zkontrolujte nastavení šablony položek, pokud by šablona neměla požadované nastavení, pak založte novou.

 • Měna: např. CZK
  • Pokud fakturujete ve více měnách, doporučujeme nastavit samostatnou šablonu pro každou měnu.
 • Rozšířené možnosti nastavení naleznete v návodu +2740


Postup pořízení faktury

 • Spusťte aplikaci *210 Fakturace (Obchodník)
 • Vyberte šablonu určenou pro fakturaci (např. 1 - Fakturace)
 • Stiskněte tlačítko Modul>FA
 • V okně Vytváření faktur vyberte šablonu pro fakturaci z dodávek
 • V parametrech máte možnost filtrovat dodávky pro fakturaci podle:
  • Klienta
  • Podmnožiny klientů
  • Datumu dodávky OD-DO
  • Zakázky (pořízené v Zakázkovém systému)
 • Tlačítkem Vytvoř se přesunete do výběru dodávek pro zahlavičkování
 • Přes zaškrtávací políčka zvolíte, které dodávky mají být vyfakturovány
 • Tlačítkem OK potvrdíte výběr dodávek
 • Program načte dodávky do okna pořízení faktur
 • Pokud potřebujete upravit údaje na hlavičce dodávky (název, volný text,...)
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • proveďte změny na hlavičce dodávky
  • úpravu hlavičky dodávky uložte tlačítkem OK
 • Pokud potřebujete ručně přidat položky (popř. slevy) na konkrétní dodávky
  • klepněte na tlačítko Dodávky
  • v okně Fakturační dodávky vyberte řádek dodávky, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Položky
  • opravte/přidejte položku dodávky
  • úpravu položek dodávky uložte tlačítkem OK
  • okno Fakturační dodávky opusťte tlačítkem OK
 • Celou fakturu uložíte tlačítkem OK

 

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    03.08.2020    | Článek:    2739    |     www.WinFAS.cz