Článek: 843 | Naposledy změněno: 29.03.2022

Volný text s aktivními údaji

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Nastavování šablon a DUPů


 

Vysvětlení pojmů a příklady užití

 • Rozšiřuje možnosti polí s volnými texty ve WinFASu.
 • Jde o uživatelsky definovatelný text, ve kterém je možné určit místa, kam se má přesouvat kurzor po stisku klávesy enter.
 • Urychluje pořizování pomocí klávesnice a snižuje pravděpodobnost, že nějaký údaj zapomenete doplnit.
 • Příklad využití na faktuře ve stavebnictví - ve faktuře chci před položkami uvést:
  (text uvedený velkým písmem bude aktivní pole, do kterého chci dopsat požadovanou informaci)
  • Stavbyvedoucí:            JMENO
  • Stavba dokončena:    DATUM
  • Stavba předána:         DATUM
 • Nejčastěji využíván našimi zákazníky v aplikacích:
  • *210 Obchodník
  • *8720 Příjem/výdej (Řízení zásob)
 • Mimo tyto aplikace je ale možné postup využívat v jakémkoliv okně WinFASu, které pracuje s číselníkem volných textů *8093 Volné texty (text s aktivními údaji musí být v tomto číselníku uložen - viz. níže).
 • To že je využíván číselník *8093 volných textů poznáte podle modré ikonky obálky vedle pole volného textu.

POSTUP:

1) Nastavení číselníku volných textů

 • Spusťte číselník *8093 Volné texty.
 • V levé části okna si vyberte Typ volného textu (další typy můžete přidat tlačítkem Edit).
 • Nový volný text založte tlačítkem Přidej.
 • V polích kód a název si označte nově zakládaný volný text.
 • Zapamatujte si Typ a kód VT (v příkladu Typ:  VT  a  Kód:  01)

 • Zatím neukládejte

2) Nastavení aktivních polí ve volném text

 • Ve volném textu označte aktivní místa
  • Zastavovat kurzor
   • Na takto označených místech bude v okně zastavovat kurzor. Mezi údaji se pak přepínáte klávesou enter.
   • Tato místa označte textem {ENTER} ve složených závorkách velkým písmem.
  • Automaticky doplnit hodnotu z WinFAS
   • Pomocí vzorce lze doplnit hodnotu z libovolných částí systému (např. z klienta)
   • Tato místa označte textem {název parametru}  (viz příklad níže)
 • Volný text číselníku uložte.

3) Přidání volného text do šablony okna pořízení

 • Otevřete okno pořízení a přejděte do pole, kde chcete zobrazovat volný text
 • Najeďte do nastavení Hodnoty pole v Šabloně
 • Do pole hodnota zadejte vzorec         ='/*VT*01'
 • Kde VT = typ volného textu a  01 = kód/vaše označení volného textu v číselníku (viz. obrázek výše)
 • Šablonu uložte

4) Přidání parametru (volitelně)

 • viz bod 2 automaticky doplnit hodnotu z WinFASu
 • např.   ='/*16*1:cerpacka['+gf_cizifirma(pk_c0031f_,'c1248pruka:cerpacka')+']'
  cerpacka = název parametru (uv textu je ve složených závorkách - viz bod 2 výše)
  [xxxx] - v hranatých závorkách je hodnota parametru - v příkladu je výpočtem pomocí globální funkce

5) Použití volného textu

 • Text se automaticky otevře v samostatném okně ihned po najetí do okna pořízení, pro které byl nastaven v šabloně (otevírá se ještě před tím, než je možné vyplňovat další údaje na okně pořízení).
 • Ve volném textu se po jednotlivých "aktivních údajích" pohybujete stiskem klávesy enter (nebo tabulátor).
 • Příklad okna s volným textem (červeně jsou znázorněny místa, kam bude skákat kurzor).

 • Po vyplnění všech potřebných údajů okno uložte tlačítkem OK.
 • Nyní vás program přepne do vlastního okna pořízení, kde již zápis probíhá běžným způsobem.

Tip z modulu zásob:
='/*RHTP*1*/'+left(c0031naz_1,0)  --text se needituje  („+left(c0031naz_1,0)“ je tam jen aby se to spustilo, až se zadá klient)
=if(n1630spec_='10','/*16*5','')  --text se otevře v okně k editaci

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    29.03.2022    | Článek:    843    |     www.WinFAS.cz