Článek: 2920 | Naposledy změněno: 20.07.2021

Globální fuknce

Pozor! Návod pro pokročilé uživatele / implementátory.

Co je to globální fuknce

WinFAS resp. jednotlivé moduly obsahují tzv. "globální funkce", které umí zpřístupnit údaje o vybraném "objektu" (např. doklad, zakázka, klient, uživatel) na základě jeho unikátního identifikátoru - primární klíč ("pk"). Díky těmto funkcím je možné zobrazit detailní informace z vybreného "objetku" i když se na daném okně nezobrazují. Stačí, když je na okně k dispozici příslušné "pk". Příklad: Na okně se nachází rychlý kód a název klienta. Pomocí globální fuknce je možné dohledat DIČ.

Jak globální funkce vypadá

Globální funkce vypadá a chová se podobně jako vzorce používané ve WinFASu. Vstupním parametrem fuknce je obvykle "pk" vybreného objektu (viz výše) a požadovaný sloupec, jehož data chcete zobrazit. Výstupem pak je textový řetězec, výjimečně číselná hodnota.

Se zadáním primárního klíče
gf_cizifirma(pk_c0031__, "c0031diceu")

 - v tomto příkladu hledá globální fuknce DIČ klienta zadaného u dokladu
 - pk_c0031 je primární klíč, podle kterého se dohledává příslušná položka/řádek v objektu
 - c0031diceu je sloupec, ze kterého chci zobrazit hodnotu. Kód sloupce se uvádí v uvozovkách "abc"
 - tato globální fuknce vrátí požadovaný řetěze - např. CZ12345678 (řetězec je již bez uvozovek)

Bez zadání primárního klíče
gf_firma("c0031diceu")
 - v tomto příkladu hledá globální fuknce DIČ firemní věty (mojí firmy)
 - primární klíč není uveden, protože je buď řádek jediný, nebo se zjistí automaticky
 - c0031diceu je sloupec, ze kterého chci zobrazit hodnotu. Kód sloupce se uvádí v uvozovkách "abc"
 - tato globální fuknce vrátí požadovaný řetěze - např. CZ12345678 (řetězec je již bez uvozovek)

Jak zjistím primární klíče dostupné v okně

V okně, kde chcete použít globální fuknci otevřte WinFAS kalkulačtku kombinací kláves CTRL + F5.
Klepnutím na ikonu COL zobrazíte seznam dostupných sloupců.
Hledejte sloupce začínající pk_

Alternativně můžete v okně pořízení vyvolat pravým tlačítkem myši Kontexty, kde vydíte nejčastěji používané primární klíče v daném okně.

Příklad primárních klíčů: pk_c0030__, pk_c0080__

Jak zjistím kód sloupce (hodnoty)

Nejjednodušším způsobem je nalézt údaj v okně pořízení a stisknout CTRL + F1


Příklad kódů sloupce: c0030klien, c0045prijm, c0080nazza

Kde mohu otestovat globlání funkci

V okně pořízení, kde tuto fuknci chcete použít stiskněte CTRL + F5.
Otevře se WinFAS kalkulačka, kde do řádku výraz zadejte globální funkci a potvrďte klávesou enter.

Možnosti použití

Hodnota do pole pořízení

 • např. údaj je automaticky vyplněn jménem aktuálně přihlášeného uživatele

Kontroly

 • Například kontrola(varování), že vybarná zakázka na dokladu je již po termínu.

Vypočtené sloupce v IQ

 • Například zobrazení spojení(telefonu) k firmě u zakázky v IQ zakázky. Sloupec spojení se na IQ nenachází, ale lze ho doplnit formou vypočteného sloupce s globální funkcí.
 • Podrobněji v návodu +2720


Další výrazy

 • Lze využít například ve výrazech v definici shémat workflow (například větvení dle oddělení žadatele z dokladu apod.)

Konkrétní globální fuknce dle oblastí

Obecné systémové

Gf_user -informace o aktuálně přihlášeném uživateli (+ případně o propojené osobě)

 • gf_user(kód sloupce) 
  • sloupce z tabulek: s0310, c0045
  • speciální sloupce: celejmeno
 • další varianty  
  • gf_userx (číslo jiného uživatele, kód sloupce)
 • Příklady:
  • gf_user("s0310kodus") - kód přihlášeného uživatele např. "novak"
  • gf_user("c0045prijm") - příjmení propojené osoby např. "Novák"
  • gf_user("celejemeno") - celé jméno propojené osoby např. "Novák František, Ing."

gf_computer - Vrátí údaje z číselníku počítačů 

 • gf_computer(kód sloupce)
  • sloupce z tabulky: s0305
 • Příklad:
  • gf_computer("s0305jmeno") - vrájí tjméno počítače např. "novak_pc"

 

Klienti a osoby + firemní věta

gf_firma - údaje z firemní věty

 • gf_firma(kód sloupce)
  • sloupce z tabulek: d9901, c0030, c0031, c0032 a další
 • speciality
  • vlastnosti klienta(firemní věty)- do parametru kód sloupce lze uvést "N0171HODNO:" + kód vlastnosti
  • průkazy - do parametru kód sloupce lze uvést "C1248PRUKA:" + kód průkazu
  • POSTADRESA: doplnit
  • C0035SPOJE doplnit
 • Příklad:
  • gf_firma("c0032ucodo") - konec firemního účetního období

gf_cizifirma - údaje o libovolné firmě (klientovi)

 • gf_cizifirma(pk_c0031__, "kód sloupce")
  • všechny možnosti stejné jako gf_firma, navíc ale pro zadané cizí pobočky(firmy) : pk_c0031__
 • Příklady:
  • gf_cizifirma(pk_c0031__, "c0004akze3")   - země adresy klienta
  • gf_cizifirma(pk_c0031__, "c0038dnypo")   - obchodní parametry klienta, počet dní splatnosti pohledávek

 

Zakázky

gf_zakazka - informace o zakázce

 • gf_zakazka (pk_c0080__ , "kód sloupce")
  • sloupce z tabulek c0080, c1500
 • speciality
  • vlastnosti zakkázky - do parametru kód sloupce lze uvést "c0128:" + kód vlastnosti
  • úkoly - do parametru kód sloupce lze uvést "ukoly:" + udaj
   • údaje: pocet_celkem, pocet_nedokoncenych, pocet_neuzavrenych
 • Příklady:
  • gf_zakazka(pk_c0080__,'c1500smlce') - zjištění smluvní ceny zakázky
  • gf_zakazka(pk_c0080__,"c0128:Modp") - zjištění hodnoty vlastnosti "modp" u dané zakázky
  • gf_zakazka(pk_c0080__,"ukoly:pocet_neuzavrenych") - počet neuzavřenýc úkolů
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    20.07.2021    | Článek:    2920    |     www.WinFAS.cz