Článek: 2920 | Naposledy změněno: 31.08.2021

Globální fuknce

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník |


 

Pozor! Návod pro pokročilé uživatele / implementátory.

Co je to globální funkce

WinFAS resp. jednotlivé moduly obsahují tzv. "globální funkce", které umí zpřístupnit údaje o vybraném "objektu" (např. doklad, zakázka, klient, uživatel) na základě jeho unikátního identifikátoru - primární klíč ("pk"). Díky těmto funkcím je možné zobrazit detailní informace z vybreného "objetku" i když se na daném okně nezobrazují. Stačí, když je na okně k dispozici příslušné "pk". Příklad: Na okně se nachází rychlý kód a název klienta. Pomocí globální funkce je možné dohledat DIČ.

Jak globální funkce vypadá

Globální funkce vypadá a chová se podobně jako vzorce používané ve WinFASu. Vstupním parametrem funkce je obvykle "pk" vybreného objektu (viz výše) a požadovaný sloupec, jehož data chcete zobrazit. Výstupem pak je textový řetězec, výjimečně číselná hodnota.

Se zadáním primárního klíče
gf_cizifirma(pk_c0031__, "c0031diceu")

 - v tomto příkladu hledá globální funkce DIČ klienta zadaného u dokladu
 - pk_c0031 je primární klíč, podle kterého se dohledává příslušná položka/řádek v objektu
 - c0031diceu je sloupec, ze kterého chci zobrazit hodnotu. Kód sloupce se uvádí v uvozovkách "abc"
 - tato globální funkce vrátí požadovaný řetěze - např. CZ12345678 (řetězec je již bez uvozovek)

Bez zadání primárního klíče
gf_firma("c0031diceu")
 - v tomto příkladu hledá globální funkce DIČ firemní věty (mojí firmy)
 - primární klíč není uveden, protože je buď řádek jediný, nebo se zjistí automaticky
 - c0031diceu je sloupec, ze kterého chci zobrazit hodnotu. Kód sloupce se uvádí v uvozovkách "abc"
 - tato globální funkce vrátí požadovaný řetěze - např. CZ12345678 (řetězec je již bez uvozovek)

Jak zjistím primární klíče dostupné v okně

V okně, kde chcete použít globální fuknci otevřte WinFAS kalkulačtku kombinací kláves CTRL + F5.
Klepnutím na ikonu COL zobrazíte seznam dostupných sloupců.
Hledejte sloupce začínající pk_

Alternativně můžete v okně pořízení vyvolat pravým tlačítkem myši Kontexty, kde vydíte nejčastěji používané primární klíče v daném okně.

Příklad primárních klíčů: pk_c0030__, pk_c0080__

Jak zjistím kód sloupce (hodnoty)

Nejjednodušším způsobem je nalézt údaj v okně pořízení a stisknout CTRL + F1


Příklad kódů sloupce: c0030klien, c0045prijm, c0080nazza

Kde mohu otestovat globlání funkci

V okně pořízení, kde tuto fuknci chcete použít stiskněte CTRL + F5.
Otevře se WinFAS kalkulačka, kde do řádku výraz zadejte globální funkci a potvrďte klávesou enter.

Možnosti použití

Hodnota do pole pořízení

  • např. údaj je automaticky vyplněn jménem aktuálně přihlášeného uživatele

Kontroly

  • Například kontrola(varování), že vybarná zakázka na dokladu je již po termínu.

Vypočtené sloupce v IQ

  • Například zobrazení spojení(telefonu) k firmě u zakázky v IQ zakázky. Sloupec spojení se na IQ nenachází, ale lze ho doplnit formou vypočteného sloupce s globální funkcí.
  • Podrobněji v návodu +2720


Další výrazy

  • Lze využít například ve výrazech v definici schémat workflow (například větvení dle oddělení žadatele z dokladu apod.)

Konkrétní globální fuknce dle oblastí

 

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    31.08.2021    | Článek:    2920    |     www.WinFAS.cz