Článek: 2956 | Naposledy změněno: 23.08.2021

Globální funkce - ekonomické moduly

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Globální fuknce | Globální fuknce pro obecné číselníky |


 

Účetní a finanční modul

Údaje z číselníku účetních knih (gf_kniha)

 • gf_kniha(pk_c0077__, 'kód sloupce')
  • pk_c0077__ = účetní kniha
  • kód sloupce z tabulek c0077 a c0036
 • Příklady:
  • gf_kniha(pk_c0077__, 'c0077kniha')   - kód účetní knihy
  • gf_kniha(pk_c0077__, 'c0036banku')   - číslo bankovního účtu

Údaje z číselníku účetové osnovy (gf_ucet)

 • gf_ucet(pk_c0010__, 'kód sloupce')
  • pk_c0010__ = účet z účtové osnovy
  • kód sloupce z tabulek
   • c0010 - účtová osnova
   • c0026 - hodlingová účetní osnova
   • c0901 - rozpočtové složky
   • c0023 - klasifikace
 • Příklady:
  • gf_ucet(pk_c0077__, 'c0010ucet_')   - číslo účtu

Doklady v účetnictví (gf_doklad_uk)

 • gf_doklad_uk(pk_n0011__, 'kód sloupce')
  • pk_n0011__ = poddoklad
  • kód sloupce z tabulek
   • n0010 hlavička dokladu
   • n0011 poddoklady
   • n0015 údaje platebního styku
   • c0077 číselník účetních knih
   • n0017 externí schavlování dokladů
 • Příklady:
  • gf_doklad_uk(pk_n0011__, 'n0010dokla')   - číslo dokladu
  • gf_doklad_uk(pk_n0011__, 'n0015varsy')   - variabilní symbol

Mzdy

Údaje o zaměstnanci (gf_zamestnanec)

 • gf_zamestnanec(pk_n2750__, 'kód sloupce')
  • úaje z tabulky n2750
 • Příklady:
  • gf_zamestnanec(pk_n2750__, 'n2750cislo')   - osobní číslo zaměstnance
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    23.08.2021    | Článek:    2956    |     www.WinFAS.cz