Článek: 2957 | Naposledy změněno: 24.08.2021

Globální funkce - obchodní moduly

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Globální fuknce | Globální fuknce pro obecné číselníky |


 

Skladová evidence

Údaje o dokladu z řízení zásob (gf_doklad_rz)

 • gf_doklad_rz(pk_n1630__, 'kód sloupce')
  • sloupce z tabulek
   • n1630 hlavička zásobového dokladu
   • n1612 poddoklad zásobového dokladu
   • n0211 dodávka faktury
   • n0210 hlavička faktury
   • n0010 hlavička účetního dokladu
 • Příklady:
  • gf_doklad_rz(pk_n1630__, 'n1630iddok')   - číslo zásobového dokladu
  • gf_doklad_rz(pk_n1630__, 'n0210faktu')   - číslo vystavené faktury

Informace z číselníku skladů (gf_sklad)

 • gf_sklad(pk_n1688__, 'kód sloupce')
  • sloupce z tabulek
   • c1688 sklady
   • c1687 druhy skladů
   • c0087 druhy čarových kódů
 • Příklady:
  • gf_sklad(pk_n1688__, 'c1688iksk')   - jde o fiktivní sklad?

Informace z číselníku skladových položek (gf_polozka)

 • gf_polozka(pk_c1602__, 'kód sloupce')
  • sloupce z tabulek c0006, c0084, c1623, c1608, c0004, c0094, c1600, c0023, c1602, c0302 a c1611
 • Příklady:
  • gf_polozka(pk_c1602__, 'c1602szdph')   - sazba DPH

Informace o značení položek (gf_rz_ozn)

 • gf_rz_ozn(pk_c1612__, 'kód sloupce')
  • sloupce z tabulek c1612
 • Příklady:
  • gf_rz_ozn(pk_c1612__,'c1612druhn') – druh názvu

Údaje položky Intrastat (gf_pol_intrastat)

 • gf_pol_intrastat(pk_c1602, datum, c0302prene, 'kód sloupce')
  • datum = datum ke kterému se kontroluje platnost
  • c0302prene = přenesená daňová povinnost
  • sloupce z tabulek c1612
 • Příklady:
  • gf_pol_intrastat(pk_c1602__, gf_today(), 0, 'c1615datuk')
     – datum ukončení splatnosti, k dnešnímu dni, bez reverse charge

Nastavení parametrů Intrastat ke klientovi (gf_intrastat_dododb)

 • gf_intrastat_dododb(pk_c0031__, c0319smer_, datum, 'kód sloupce')
  • smer = směr pohybu (0 = odeslání)
  • c0302prene = přenesená daňová povinnost
  • sloupce z tabulky c0319
 • Příklady:
  • gf_intrastat_dododb(pk_c0031__,c0319smer_,datetime(c0319plaod),"c0301kraj_") - kraj
  • gf_intrastat_dododb(pk_c0031__,0,datetime(c0319plaod),"c0301kraj_")

Informace o zalistování položky ke klientovi (gf_rz_pol_dododb2)

 • gf_rz_pol_dodobd2(pk_c1602__, pk_c0031__, typdo, hlkli, datum, 'kód sloupce')
  • typdo = typ klienta - 0 dodavatel / 1 odběratel / 2 výrobce
  • hlkli = hlavní klient - 1 hlavní / 0 ostatní
  • datum = datum platnosti věty
  • sloupce z tabulky c1602
 • Příklady:
  • gf_rz_pol_dodobd2(pk_c1620__,pk_c0031__,0,0,gf_today(),'c1620objlh') – objednací lhůta
 • Alternativy:
  • Existuje alternativní globální funkce, která se od této liší pouze absencí vstupního parametru data platnosti věty
  • gf_pol_dodobd(pk_c1602__, pk_c0031__, typdo, hlkli, string as_col)

Údaje k DOV položce kontraktu (gf_dov_polozka)

 • gf_dov_polozka(pk_n5405__,"kód sloupce")
  • sloupce z tabulek
   • n5401 kontrakt
   • n5402 dodatek kontraktu
   • n5403 účastník kontraktu
   • n5405 položka dodatku kontraktu
 • Příklady:
  • gf_dov_polozka(pk_n5405__,"n5405cenaj") – jednotková cena uvedená na položce dodatku kontraktu
  • gf_dov_polozka(pk_n5405__,"n5402nazev") - název dodatku kontraktu
  • gf_dov_polozka(pk_n5405__,"n5401nazev") - název kontraktu

 

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    24.08.2021    | Článek:    2957    |     www.WinFAS.cz