Článek: 2955 | Naposledy změněno: 25.05.2023

Globální funkce - klienti a osoby

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Globální fuknce - jak fungují | Globální fuknce pro obecné číselníky |


 

Číselník klientů

Údaje z firemní věty (gf_firma)

 • gf_firma('kód sloupce')
  • sloupce z tabulek: d9901, c0030, c0031, c0032 a další
 • speciality
  • vlastnosti klienta(firemní věty)- do parametru kód sloupce lze uvést "N0171HODNO:" + kód vlastnosti
  • průkazy - do parametru kód sloupce lze uvést "C1248PRUKA:" + kód průkazu
  • POSTADRESA: doplnit
  • C0035SPOJE doplnit
 • Příklad:
  • gf_firma('c0032ucodo') - konec firemního účetního období

Údaje o libovolné firmě / klientovi (gf_cizifirma)

 • gf_cizifirma(pk_c0031__, 'kód sloupce')
  • všechny možnosti stejné jako gf_firma, navíc ale pro zadané cizí pobočky(firmy) : pk_c0031__
 • Příklady:
  • gf_cizifirma(pk_c0031__, 'c0004akze3')   - země adresy klienta
  • gf_cizifirma(pk_c0031__, 'c0038dnypo')   - obchodní parametry klienta, počet dní splatnosti pohledávek
 • Speciality
  • Spojení
   • Pro získání spojení dané pobočky se používá zápis "c0035spoje:@c0035typsp:@c0035soukr:@jenprvni"
   • Za @c0035typsp, @c0035soukr a @jenprvni dosadíme konkrétní hodnoty
   • Pakliže nějaký argument nedosadíte, dosazují se výchozí hodnoty
   • Příklad: gf_cizifirma(pk_c0031__, 'c0035spoje:4:0:1')
    Dosadí první pracovní email dané firmy
  • Poštovní adresa
   • Lze zjistit aktuálně platnou (k dnešnímu dni) _HLAVNÍ poštovní adresu.
   • Příklad
    • Volání ve formátu Postadresa:@podoba
     např. gf_cizifirma(4035, "Postadresa:1")
    • @podoba: 1=kompletní adresa včetně názvu, 2=pouze poštovní adresa ve formátu (ulice + číslo, město, psč + název)
  • Celé jméno
   • Vrátí celé jméno klienta bez IČ (c0030staof = 1), pro jiný typ klienta vždy vrátí prázdné !
   • Příklad
    • gf_cizifirma(5432, "celejmeno")
  • Hodnota externího identifikátoru
   • Lze zjistit hodnotu konkrétního externího identifikátoru k určitému datu
   • Příklad
    • c1248pruka:@c1247ident
     např. gf_cizifirma(4035, "c1248pruka:Z_Občanský průkaz")
    • @c1247ident = druh identifikátoru podle číselníku *3047

Obchodní parametry klienta (gf_obchparam)

 • gf_obchparam(pk_c0031__,pk_c0031f_, datum, 'kód sloupce')
  • pk_c0031__ = klient
  • pk_c0031f_ = pobočka firemní věty
  • datum = ke kterému platí obchodní parametry
  • kód sloupce = sloupce z tabulky c0038
 • Příklady:
  • gf_obchparam(pk_c0031__,gf_firma('pk_c0031__'), today(), 'c0038dnypo')
     - početní dnů splatnosti závazku podle obchodních parametrů klienta platných k dnešnímu dni
  • gf_obchparam(pk_c0031__,3, today(), 'c0038dnypo')
     - stejná jako předchozí, ale firemní věta je zadána konkrétní hodnotou pk = 3

Osoby

Informace o osobě (gf_osoba)

 • gf_osoba(pk_c0045__, 'kód sloupce')
  • pk_c0045__ = osoba
  • kód sloupce = načítá všechna data z tabulky c0045, vše z sp_c1235q02 kromě c0035 údajů, hodnotu daného identifikátoru (c1248pruka) z funkce sp_c1248f01 a spojení dle funkce sp_c0035f01
 • Příklady získání hodnoty konkrétního sloupce:
  • gf_osoba(pk_c0045__, 'c0045prijm')   - příjmení osoby
 • Příklad získání celého jména:
  • gf_osoba(pk_c0045__, 'celejmeno')
 • Hodnota identifikátoru
  • Hodnota se získává z funkce sp_c1248f01(pk_c0045__, c1247ident, datum)
   Syntaxe pro získání hodnoty identifikátoru u gf_osoba: "c1248pruka:@c1247ident"
  • Příklad získání hodnoty identifikátoru
   • gf_osoba(pk_c0045__, "c1248pruka:Z_řidičský průkaz")
   • gf_osoba(pk_c0045__, "c1248pruka:Z_cestovní pas")
 • Spojení
  • Spojení se získává z funkce sp_c0035f01(pk_c0045__, c0035typsp, c0035soukr, jenprvni)
  • Pro získání spojení dané osoby se používá zápis 0035spoje:c0035typsp:c0035soukr:jenprvni
   • c0035spoje = hodnota, kterou funkce vrací
   • c0035typsp = typ spojení
   • c0035soukr = 1 Ano, 0 Ne
   • jenprvni = počet spojení, které má vrátit (počítáno od prvního v pořadí)
  • Příklad získání spojení
   • gf_osoba(15123, "c0035spoje:2:0:1")
    2 = mobilní telefon, 0 = nenabízet soukromé, 1 = pouze první spojení odpovídající podmnínce
    funkce vrátí telefonní číslo '777150657'

Informace o osobě ve firmě (gf_osoba_ve_firme)

 • gf_osoba_ve_firme(pk_c0045__, pk_c0031__,  'kód sloupce')
  • pk_c0045__ = osoba
  • kód sloupce = načítá všechna data z tabulky c1245 kontaktní osoby u pobočky
 • Příklady získání hodnoty konkrétního sloupce:
  • gf_osoba_ve_firme(pk_c0045__, pk_c0031__, 'c1245funkc')   - fuknce dané osoby ve firmě (např. účetní)

Osoby zařazené v konkrétní roli (gf_c0045_roleosoba a gf_c0045_roleosoba_id)

 • gf_c0045_roleosoba(pk_c0045ro, c1252typob,  datum)
 • gf_c0045_roleosoba_id('název role', c1252typob,  datum)
  • pk_c0045ro  = pk role
  • název role    = údaj uložený vpoli c0045prijm
  • c1252typob  = typ role (0 = role, 1 = zástup, ..., 99 = bez rozlišení)
  • datum         = datum, ke kterému role platí
 • Co funkce vrací
  • pk_c0045__ osoby v dané roli. Pokud je osob v roli více, vrátí  první v pořadí.
 • Příklady použití:
  • gf_c0045_roleosoba(pk_c0045ro, 0,  today())
        - první osobu v roli dohledanou podle pk role, platnou k dnešnímu dni
  • gf_c0045_roleosoba_id('FIRMA_EKONOM', 0,  today())
        - první osobu v roli FIRMA_EKONOM platnou k dnešnímu dni
  • gf_c0045_roleosoba('FIRMA_UCETNI', 1, date('15.1.2023'))
        - první osobu, která pracuje jako zástup por roli FIRMA_UCETNI, platnou k 15.2.2023
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    25.05.2023    | Článek:    2955    |     www.WinFAS.cz