Článek: 2885 | Naposledy změněno: 16.03.2021

Zadání přesné prodejní ceny

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace


 

Pro potřeby „dorovnání“ prodejní ceny na fakturační položce slouží tlačítko „Dorovnej“, které zjistí rozdíl mezi vypočítanou prodejní cenou a cílovou prodejní cenou, a výslednou částku doplní do slevy za položky.

Příklad dorovnání celkové ceny:

Pro dorovnání celkové prodejní ceny na nově zadanou hodnotu se vytvoří sleva (přirážka).

Postup při zápisu:

1. Vyber fakturační položku nebo ručně zapiš kód a název položky.
2. Vyber kód DPH.
3. Vyber měrnou jednotku a zapiš množství.
4. Zapiš jednotkovou cenu.
5. Stiskni tlačítko Dorovnej.


6. V okně „Cílová prodejní cena“ zapiš požadovanou prodejní cenu za položku (bez DPH) a potvrď tlačítkem OK.


7. Podle zadané celkové ceny (bez DPH) se vypočítá sleva za položku, která dorovná rozdíl mezi vypočítanou prodejní cenou a cílovou prodejní cenou.


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2885    |     www.WinFAS.cz