Článek: 1158 | Naposledy změněno: 23.08.2011

Dobropis - ruční zápis v modulu Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Finanční modul


 

Návod popisuje ruční pořízení dobropisu v apl. *210 - Fakturace (pro zápis dobropisu kopií použijte návod +2912). Dobropisy se nemusejí zapisovat do samostatné účetní knihy, ale mohou být zařazeny do stejné knihy/číselné řady jako ostatní pohledávky. Následující příklad je uveden na datech vzorové firmy, v reálu se mohou názvy některých šablon lišit.

Ruční zápis daňového dobropisu

 • Spusťte aplikaci *210 -  Fakturace.
 • Vyberte šablonu 1 – Fakturace (1.) a stiskněte tlačítko Přidej (2.).


 • Nyní jste v okně Hlavička faktury, zde vyberte pořizovací šablonu.
 • Zapište všechny potřebné údaje jako u běžné faktury + speciality:
  • Doplňte klienta / Adresa pro poštu
  • Údaj předpokládané znaménko nastavte na mínus (3.)
  • Zadejte typ úhrady, kterým budou vráceny peníze
   • v případě, že klient účet nemá, je povinné zadat typ úhrady "bez určení" (4.)
   • v případě zadání typu úhrady bank. příkazem musí mít klient založený účet
  • Kniha, přes kterou půjdou peníze (5.) (pouze při platbě příkazem)
   • Vaše banka, přes kterou se bude platit dobropis příkazem,
 • Pokračujte stiskem tlačítka Položky.


 • Nyní jste v okně Fakturační položky.


 • Na okně se zobrazují vždy údaje o aktuálně zapisované / vybrané položce
 • Zapište všechny potřebné údaje. Množství (7.) nebo částku (8.) uveďte mínusem!
 • Vazbu na původní/dobropisovaný doklad můžete doplnit do pole Ref. faktura vazba z ÚK (9.)
 • Tlačítkem Přidej (10.) můžete zapsat další položku do stejné faktury.
 • Tlačítkem OK všechny položky potvrdíte a okno se uzavře.
 • Po potvrzení okna fakturačních položek se vrátíte zpět na hlavičku faktury. Celou fakturu uložíte stiskem tlačítka OK (11.).
 • Po uložení faktury se zobrazí tisková sestava.

 

Uznání dobropisu

 • Aby byl doklad zahrnut do daňového přiznání, musíte provést uznání dobropisu.
 • Podrobněji popsáno v návodu +1147 .
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.08.2011    | Článek:    1158    |     www.WinFAS.cz