Článek: 2310 | Naposledy změněno: 25.04.2018

Fakturace - zaokrouhlení položky na 3 desetinná místa

Související rozcestníkyHlavní rozcestníkFakturace |


 

Jedná se například o faktury za výkup mléka, kdy je dohodnutá cena za jednotku zaokrouhlená na 5 desetinných míst (např. nákupní lístek za mléko z mlékárny). Položky ve WinFASu podporují pouze zaokrouhlení na 3 desetinná místa. Díky tomu může docházek k rozdílům v celkové ceně mezi WinFASem a nákupním lístkem. Následující postup popisuje, jak je daný rozdíl možné ve WinFASu vyřešit.

Postup:

 • Fakturu zapisujte běžným způsobem v modulu *210 Obchodník
 • Přejděte do okna Položky
 • Zapište údaje o položce (kód, název, sazba DPH, ...).
 • Doplňte množství co nejpřesněji (automaticky se zaokrouhlí 3 desetinná místa).
 • Doplňte částku za jednotku co nejpřesněji (automaticky se zaokrouhlí 3 desetinná místa).
 • Pokud údaj Prodejní cena celkem na okně neodpovídá vámi požadované částce, klepněte na text "prodejní cena celkem."

 • V okně zadejte správnou Cílovou částku.
 • Částka / MJ se přepočítá tak, aby výsledná částka vyšla co nejblíže vámi zadané.
  Zbývající výše rozdílu se automaticky zadá do pole Sleva za položku. • Na výsledné sestavě pak bude cena u položky před korekcí (sleva, může být kladná i záporná), částka korekce a výsledná částka v tabulce DPH.

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    25.04.2018    | Článek:    2310    |     www.WinFAS.cz