Článek: 3290 | Naposledy změněno: 09.03.2023

Účtování dle účtu na klientovi

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník  | Účetní modul | Fakturace Finanční modul V aplikaci *3000 Klienti je možné u každého klienta nastavit účet pro pohledávky a závazky a také pro přijaté a vystavené zálohy. Dále musí být nastavena pořizovací šablona. V případě nastavení tohoto účtu na klientovi a správně nastavené šablony se účet nebere ani z dokladu ani z knihy ale právě z klienta. Při účtování je však možné tento účet změnit.

Nastavení v apl. *3000 Klienti

V aplikaci *3000 Klienti přes úpravu daného klienta můžeme nastavit na záložce "Rozšířené" účet pro pohledávky a závazky a pohledávkové a závazkové zálohy. 


Nastavení šablony v apl. *210 Obchodník

V aplikaci *210 Obchodník je možné na záložce "Speciality" nastavit přebírání účtu dle klienta. Jedná se o zaškrtávátko "Účet dle klienta". 


Nastavení šablony v apl. *1001 Závazky a *1002 Pohledávky

V aplikaci *1001 Závazky se přebírání účtu dle klienta nastavuje na záložce "Ostatní" pomocí zaškrtávátka "Účet z číselníku klientů"


Při pořízení závazků se tento účet zobrazí na záložce "Více". Přes ikonku gumy je možné tento účet odstranit a poté se bude přebírat účet dokladu.


V aplikaci *1002 Pohledávky se toto nastavuje na záložce "Ostatní" zaškrtávátkem "Účet z číselníku klientů".


Zobrazení v apl. *1018

V apl. *1018 Prohlížení knih je tento účet zobrazen na záložce "Více". Přes ikonku gumy je možné tento účet odstranit a poté se bude přebírat účet dokladu.


Autor:    Bc. DVOŘÁKOVÁ Lucie    | Posl.změna:    09.03.2023    | Článek:    3290    |     www.WinFAS.cz