Článek: 2778 | Naposledy změněno: 10.09.2020

Smlouvy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky  Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Pořízení Smlouvy umožňuje zadání nových pachtovních smluv a provádění dalších změn a úprav pomocí následujících funkcí:

  • Přidej (výchozí funkce tlačítka Smlouvy): pořízení nové pachtovní smlouvy - návod +2791.
  • Zobraz: zobrazení detailních informací o konkrétní smlouvě (dle filtru).
  • Vytvoř dodatek: vytvoření dodatku k původní verzi smlouvy - návod +3374.
  • Uprav: funkce, která umožní úpravu údajů bez vytvoření změnové verze (bez dodatku) - návod +2792.
  • Smaž: provede výmaz smlouvy (pokud nejsou systémové vazby).
  • Hromadné vytvoření dodatků: funkce pro hromadnou změnu metody výpočtu pachtovného, nejčastěji v případě změny sazby - návod +3217.
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2778    |     www.WinFAS.cz