Článek: 2776 | Naposledy změněno: 09.09.2020

Parcely 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky  Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Pořízení Parcely umožňuje zadání nových parcelních čísel a provádění dalších změn a úprav pomocí následujících funkcí:

  • Přidej (výchozí funkce tlačítka Parcela): pořízení nové parcely - návod +2787
  • Zobraz: zobrazení detailních informací o konkrétní parcele (dle filtru)
  • Změna údajů: vytvoření změnové verze parcely ke konkrétnímu datu (historizace) - návod +2788
  • Uprav: funkce, která umožní úpravu údajů bez vytvoření změnové verze - návod +2788
  • Smaž: provede výmaz parcely (pokud není zahrnuta ve smlouvě)
  • Hromadná úprava: funkce, která umožní hromadně měnit údaje u parcel - návod +2870
  • Mapa RUIAN: zkratka pro „Registr územní identifikace adres a nemovitostí“ - zobrazí parcelní zákres:

     

  • Náhled do KN: pokud má parcela zadané ID (nelze zadat ručně, vznikne při importu z KN) zobrazí se detailní informace o parcele:

      

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    09.09.2020    | Článek:    2776    |     www.WinFAS.cz