Článek: 2783 | Naposledy změněno: 10.09.2020

Zpracování složenek elektronicky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Pozemky | Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Zpracování složenek v elektronické podobě je možné provést v aplikaci *1001 Závazky.
Pro zaslání složenek typu B musí mít závazek nastaven typ úhrady - složenkou.


 1. Spusťte aplikaci *1001 Závazky
 2. Klikněte na tlačítko „Složenky“, zobrazí se okno pro pořízení poštovních složenek
 3. Na záložce „Výběr“
  • nastavte účetní knihu, ve které máte dané doklady k úhradě složenkou
  • datumy slouží k bližší specifikaci výběru dokladu

 4. Na záložce "Parametry" lze nastavit zpráva pro příjemce, lhůta splatnosti a možnosti odečtení ceny poštovní služby ze složenky, předání složenky do vlastních rukou, atd.

                     

      5. Klikněte na tlačítko "Složenky"
      6. Zobrazí se doklady pro vygenerování složenky tj. doklady, které se importovaly do závazků s typem úhrady „složenkou“
      7. Vyberte doklady a potvrďte tlačítkem OK.

 

      8. Otevře se okno pro datové podání složenky 


      9. Zvolte Váš bankovní účet uvedený ve smlouvě s Českou poštou s.p., číslo odesílatele a specifický symbol, také přidělený            od České pošty s.p. o Bankovní účet pro Poplatky zadávejte pouze v případě, že se liší od bankovního účtu poukazované            částky.

     10. Tlačítkem OK vygenerujte podklad pro zaslání složenek.


 • Soubor musí být uložen se správným názvem: BPčísloodesilate.txt
 • Soubor TXT otevřete v Cryptě a zašlete na ČP.
 • Postup zpracování a stažení programu Crypta naleznete na http://www.postsignum.cz/sifrovani.html
 • Pokud si nevíte rady s aplikací CRYPTA od ČP, kontaktujte pracovníky České pošty, popř. našeho servisního technika pana Guhla (603 801 947).

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2783    |     www.WinFAS.cz