Článek: 3217 | Naposledy změněno: 30.09.2022

Hromadné vytvoření dodatků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Funkce pro hromadné vytvoření dodatků slouží ke změně metody výpočtu pachtovného, nejčastěji v případě změny sazby. Lze tak vytvořit nový dodatek smlouvy zadáním několika parametrů.

Postup provedení změny:

  1. Spusťte aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv.
  2. Na tlačítku "Smlouvy" zvolte možnost "Hromadné vytvoření dodatků".

     

     3. Na okně zadejte datum platnosti nového dodatku.
     4. V oblasti "Filtr smluv" zadejte parametry pro výběr smluv, u kterých se má provést změna.
     5. V oblastni "Nastavení dodatků" zadejte parametry, dle kterých se má vytvořit nový dodatek.
     6. Klepněte na tlačítko "Hromadný výběr".

     

     7. Označte smlouvy klepnutím na tlačítko "Vše".
     8. Potvrďte výběr tlačítkem "OK".

     

      9. Vybrané smlouvy v okně potvrďte tlačítkem "OK".

       

    10. Následně se otevře okno "Hromadné pořízení dodatků pachtovních smluv", kde jsou načtené všechny vybrané smlouvy s nově vytvořeným číslem dodatku a nově nastavenými parametry.
     11. Dodatky uložte klepnutím na tlačítko "OK".

        

       

 

 

     

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    30.09.2022    | Článek:    3217    |     www.WinFAS.cz