Článek: 2791 | Naposledy změněno: 10.09.2020

Pořízení nové pachtovní smlouvy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Pořízení pachtovní smlouvy umožňuje zadat klineta (vlastníka), se kterým má dojít k uzavření smlouvy, možnost přidat parcely, které budou propachtovávány a veškeré další údaje, potřebné ke stanovení výpočtu pachtovného.


 • V aplikaci *4299 kliknutím na tlačítko „Smlouva“ se otevře okno pro pořízení nové smlouvy
 • Okno pořízení je rozděleno na tři části:
  1. Základní údaje smlouvy (hlavička)
   • Typ smlouvy: definován z číselníku druhů smluv
   • Druh: pachtovní nebo podpachtovní
   • Skupina smluv: možnost uživatelsky definovat, např. dle katastrů
   • Smluvní klient: vyberte klepnutím na ikonu KUKu nebo klávesou F7
   • Výplatní adresa: se převezme z klienta
   • Číslo smlouvy: číslování je možné nastavit automaticky dle číselné řady
   • Název smlouvy = název klienta
   • Variabilní symbol: je možné převzít dle čísla smlouvy
   • Datum účinnosti od: vyplňte dle platnosti smlouvy
   • Datum účinnosti do: u nové smlouvy nastavte 31.12.2099
   • Způsob výplaty: vyberte jakým způsobem bude klientovi vypláceno pachtovné (příp. daň)
   • Bankovní účet: povinný údaj, pokud je vybrán způsob výplaty příkazem
   • Datum splatnosti: splatnost závazku pro výplatu pachtovného daného klienta, periodický údaj
  2. Parametry pro výpočet pachtovného
   • Datum platnosti údajů na smlouvě“: důležitý údaj pro případnou historizaci
   • Výpovědní lhůta: možnost uživatelsky definovat typ a koeficient, který budete přičítat nebo násobit vypočteným nájmem
   • Datum výpovědi: datum ukončení výpovědní lhůty
   • Metoda výpočtu pachtovného: způsob částky pro výpočet pachtovného
  3. Seznam parcel ve smlouvě
   • Pro přidání parcel do smlouvy klikněte na tlačítko „Přidej 2“
    • Otevře se okno pro výběr parcel daného podílníka, které dosud nejsou zahrnuty v žádné smlouvě
   • Pomocí zaškrtávátek provedete výběr parcel
   • Tlačítkem „OK“ vložíte parcely do smlouvy
  4. Detailní informace o parcele zvolené v seznamu parcel (3.) 
  5. Tlačítko "Sestavy" - umožňuje tisk seznamu parcel ještě před uložením.
  6. Pro uložení smlouvy klikněte na tlačítko „OK“.
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2791    |     www.WinFAS.cz