Článek: 3374 | Naposledy změněno: 04.07.2023

Vytvoření dodatku pachtovní smlouvy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


 

Vytvoření dodatku k pachtovní smlouvě spočívá v možnosti převzít původní podmínky smlouvy klienta a provést tak historizovanou změnu smlouvy, tzn. dodatek.
Dodatek lze vytvořit na klienta stejného jako byl na původní smlouvě nebo na klienta úplně nového, nejčastěji v souvislosti se změnou vlastnictví.

Postup vytvoření dodatku na stejného klienta:

 • V aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy označte smlouvu, ke které chcete vytvořit dodatek.
 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Smlouva a zvolte možnost Vytvoř dodatek.
 • Zvolte možnost vytvořit dodatek "stávajícímu klientovi".
 • Číslo smlouvy (dodatku) bude automaticky převzato z původního čísla smlouvy a číslo dodatku se navýší o jedno.
 • Zadejte datum změny (platnost dodatku), od kdy tyto změny ovlivní výpočet pachtovného ve smlouvě.
 • Proveďte potřebné úpravy a uložte tlačítkem OK.
 • Tlačítkem Zobraz na dané smlouvě lze sledovat provedené změny:
  • Smlouva + změnová verze smlouvy (dodatek).
  • Vazba dodatku na smlouvu.
  • Seznam parcel po změně.


 • Na hlavním okně aplikace se zobrazují pouze aktuální dodatky.
  • Původní (neaktuální) jsou „skryté“, zobrazit je lze pomocí filtru Vše na záložce Obecné na hlavním okně aplikace:


Postup vytvoření dodatku na nového klienta:

 • V aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy označte smlouvu, ke které chcete vytvořit dodatek.
 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Smlouva a zvolte možnost Vytvoř dodatek.
 • Zvolte možnost vytvořit dodatek "novému klientovi".
 • Číslo smlouvy (dodatku) bude automaticky převzato z původního čísla smlouvy.
 • Číslo dodatku bude 0, o jedno se navýší až v případě, že bude na tohoto stejného klienta vytvořený dodatek.
 • Zadejte datum změny (platnost dodatku), od kdy tyto změny ovlivní výpočet pachtovného ve smlouvě.
 • Přidejte parcely do smlouvy či proveďte potřebné úpravy a uložte tlačítkem OK.


 • Všechny dodatky závislé na původní smlouvě lze zobrazit na okně hlavní aplikace na záložce Smlouvy pomocí filtru Všechny závislosti k:


Postup vytvoření dodatku pomocí Průvodce změnou vlastnictví:

 • Vytvoření dodatku pomocí průvodce změnou vlastnictví spočívá ve:
  • Výběru typu smlouvy "Nová smlouva".
  • Vytvoření vazby na původní smlouvu - sloupec "Vytvořit jako dodatek k" (klepněte na KUK a vyberte smlouvu).


 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    04.07.2023    | Článek:    3374    |     www.WinFAS.cz