Článek: 2283 | Naposledy změněno: 28.07.2023

Exporty a importy dokladů - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | IQ sestavyFakturace | Zásoby


 

Základní exporty sestav

Všechny sestavy ve WinFASu podporují široké spektru formátů, do kterých je možné je exportovat. Tyto exporty je možné provádět ručně a v některých případech také zautomatizovat pomocí Plánovače akcí.

Exporty dat a sestav aplikací *224 Rozesílání

Tento novější způsob exportů přidává široké možnosti úprav parametrů exportovaných souborů, napojení na manažer tisku *9932, filtrování nabízených dokladů pomocí vzorců, kombinování více druhů dokladů v jediné mailové zprávě nebo dynamický výběr e-mailových adresátů podle kontaktů u pobočky klienta.

 • Jaké doklady
  • Faktura (inhouse, pdf, isdoc) - návod +2293
  • Dodací listy a objednávky (inhouse, pdf, xls, csv) - návod +2293
  • Obecný doklad řízení zásob (pdf, xls, csv) - návod +2293
  • Objednávky ISK
 • Nastavení a použití
  • Princip – Podporované formáty a typy dokladů - návod +2293
  • Princip – EDI komunikace přes providera (CCV, ...) - návod +1361
  • Nastavení – členové exportu *221  – návod +3167
  • Nastavení – komunikační kanály *223 – návod +3169
  • Nastavení – rozesílání *224 – návod +3170
  • Nastavení – alternativní GLN pro vybrané řádky - návod +2282
  • Nastavení – automatický export při uložení dokladu – návod +2537
  • Nastavení – přiložení souboru z modulu Přílohy – návod +3238
  • Použití – dodatečný export v aplikaci *224 - návod +3175

Exporty dat a sestav aplikací *215 Exporty

Jedná se o starší způsob exportu dokladů, který umožňuje omezené úpravy výstupního souboru a pouze jednoduché ukládání do adresářů nebo odeslání na e-mail/y uživatelem zadané v nastavení exportu.

 • Jaké doklady
 • Nastavení a použití
  • Princip – Podporované formáty a typy dokladů - návod +2293
  • Princip – EDI komunikace přes providera (CCV, ...) - návod +1361
  • Nastavení – export do EDI - návod +2535
  • Nastavení – profily exportu v číselníku *215 Exporty - návod +2290
  • Nastavení – alternativní GLN pro vybrané řádky - návod +2282
  • Nastavení – výjimky ze zvoleného formátu / ID exportu - návod +2882
  • Nastavení – automatický export při uložení dokladu - návod +2537
  • Použití – Identifikace neexportovaných dokladů v číselníku *215 - návod +2593
  • Použití – Dodatečný export pomocí číselníku (EDI, ISDOC, PDF) - návod +2536

Exporty ISDOC a PDF

 • Automatické rozesílání faktur (princip) - návod +2541
 • Nastavení *215 - profily exportu - návod +2290
 • Nastavení *224 - rozesílání - návod připravujeme
 • Nastavení automatického exportu v šabloně modulu Obchodník - návod +2537
 • Provedení exportu
  • Ruční export faktur (ISDOC, PDF) - návod +1897
  • Automatický export při uložení dokladu (EDI, ISDOC, PDF) - návod +2535
  • Dodatečný export pomocí číselníku (EDI, ISDOC, PDF) - návod +2536

Import

 • Závazky
 • Faktury vystavené
  • XML - struktura souboru, nastavení WinFASu - návod +2539
 • Objednávky

Parametrický import

Importy saldokonta (převod z jiného SW)

 • Návod připravujeme

Elektronické bankovnictví

 •  Nastavení elektronického bankovnictví - návod +484
Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    28.07.2023    | Článek:    2283    |     www.WinFAS.cz