Článek: 2535 | Naposledy změněno: 08.04.2019

Použití EDI pro export

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Následující návod obsahuje seznam kroků nutných pro zprovoznění EDI ve WinFASu. Postup vychází z předpokladu, že již máte plně nastavený a zprovozněný program od vašeho Providera.

Zjištění důležitých informací

 1. GLN kód vaší společnosti
 2. GLN kód poboček vašeho odběratele
 3. Typy dokladů pro export z WinFASu - Faktury, Dodací listy
 4. Formát souboru pro export - jaký formát po vás provider požaduje a jeho definici
 5. Kam bude WinFAS data ukládat - úložiště, na které vidí WinFAS i Provider
 6. Kdy se bude z WinFASu exportovat - ihned po uložení dokladu, nebo hromadně dodatečně
 7. Požaduje odběratel vlastní čísla položek, EAN kódy nebo jiné speciality?

Nastavení exportu

1) Nastavení EAN kódů pro položky

2) Nastavení jiného čísla a názvu položky

3) Nastavení parametrů v číselníku klientů (GLN, EAN, vlastní názvy)

 • V aplikaci *3000 Klienti je třeba doplnit:
  • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód vaší firmy (firemní věta).
  • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód odběratele / dodavatele.
  • Kód označení položek.
  • Druh čárového kódu.
 • Zvolíme následující postup:
  • V aplikaci *3000 vybereme klienta (nebo firemní větu) a stiskneme postupně tlačítko Uprav > tlačítko Adresy.
  • Do okénka GLN napíšeme fakturační kód pro daného klienta.

  • Dále pak stiskneme tlačítko Parametry a vybereme záložku Parametry 2 a zde doplníme následující údaje:
   • Kód označení položek.
   • Druh čárového kódu.

  • Tato nastavení (GLN + Parametry 2) musíme provést pro všechny dodací adresy (filiálky) vybraného řetězce.
  • Vše uložíme postupným stiskem tlačítka OK (celkem 3x).

4) Definice exportu / importu - *215

 • Pomocí aplikace *215 Exporty/Importy dokladů vytvoříme komunikační větu pro vybraného klienta.
 • Pro každého odběratele nadefinujte samostatnou větu v číselníku.
 • Podrobný popis nastavení číselníku najdete v návodu +2290

5) Fakturace - okamžitý export při uložení dokladu (volitelné)

 • Nastavení se provádí v každé šabloně pořízení faktury, pro kterou chcete spustit automatický export při uložení. Pokud chccete exportovat až dodatečně nebo hromadně, tento krok přeskočte.
 • Podrobně popsáno v návodu +2537.

6) Dodací listy - speciální nastavení pro export dodacích listů (volitelné)

 • Nastavuje se v šabloně pořízení aplikace *8720 Příjem/Výdej na záložce záložce Export/Import.

 • Pokud chcete v dané šabloně exportovat vždy:


  • Do pole Data ulož do zadejte cestu, kam je nasměrována aplikace Providera
  • Lze nastavit, že se DL budou
   • Automaticky ukládat do formátu EDI => pole Potvrzovat nebude vybráno.
   • Bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit =>pole Potvrzovat bude zatrhnuté (viz obr.)
 • Pokud se mají exportovat dodací listy pouze pro vybrané klienty (aplikace *215):
  • Zatrhněte zaškrtávátko Automaticky podle číselníku *215 v části Export
  • Nastavení bude převzato z číselníku *215 - viz nastavení bod 4 výše
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    08.04.2019    | Článek:    2535    |     www.WinFAS.cz