Článek: 2537 | Naposledy změněno: 07.06.2022

Nastavení automatického exportu při uložení dokladu

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importyFakturace | Zásoby


 

Následující návod popisuje nastavení automatických exportů v aplikaci *210 Obchodník podle nastavení vět v aplikaci *224 Exporty a rozesílání nebo číselníku *215 Exporty. Automatické exporty jsou závislé na klientovi v dokladu. Pokud daný klient nemá v číselníku definováno žádné žádné nastavení exportu, proběhne uložení dokladu běžným způsbem.

Postup

  • Nastavení se provádí v každé šabloně pořízení faktury, pro kterou chcete spustit automatický export při uložení.
  • Spusťte aplikaci *210 Obchodník a přejděte do okna pořízení.
  • Otevřete editaci šablonu pořízení vystavených faktur (rozcestník obecných návodů editace šablon - návod +2043).
  • Přepněte se na záložku Speciality.
  • Zatrhněte Automaticky exportovat podle číselníku *215/*224.
  • Nastavení šablony uložte.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    07.06.2022    | Článek:    2537    |     www.WinFAS.cz