Článek: 484 | Naposledy změněno: 24.04.2008

Nastavení nového bankovního účtu a elektronického bankovnictví ve WinFASu

Tento postup lze použít jak pro nastavení bankovního účtu zpracovávaného elektronicky, tak i pro ručně zpracovávaný bankovní účet.

1) Nastavení bankovního účtu u firemní věty

 • Není třeba nastavovat pokud již je účet nastaven např. z převodu.
 • Provádí se v číselníku *3000 Klienti.
 • Vyberte firemní větu, stiskněte tlačítko Uprav.
 • V okně Základní identifikace firmy stiskněte Bank. účty.
 • Doplňte účet a vše uložte.

2) Nastavení knihy bankovních výpisů

 • Není třeba nastavovat pokud již je kniha nastavena např. z převodu.
 • Provádí se v číselníku *8077 Účetní knihy.
 • V levém horním rohu vyberte z rozbalovátka Bankovní knihy.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Doplňte chybějící údaje o knize (kód, název, účet z účtové osnovy).
 • Přepněte se na záložku Banka.
 • V horní části okna vyberte Bank. účet ke kterému se vztahuje zakládaná kniha. 


3) Nastavení předvýběrů a příkazů

 • Knihy jsou nastaveny z převodu.

 

4) Nastavení číselné řady výpisů

 • Provádí se v číselníku *9001 Nastavení číselných řad.
 • V levé části okna vyberte skupinu BVYP - Bankovní výpisy.
 • V pravé části okna vyberte číselnou řadu některého z existujících výpisů.
 • Stiskněte tlačítko Kopíruj.
 • V okně nastavení nové číselné řady změňte:
  • kód a název řady
  • čítač nastavte na 0
  • v masce číselné řady upravte počáteční číslo řady:
  • např. řada z banky B01 má masku @rok@+'401'+@citac@ chcete změnit na banku B02 a maska bude @rok@+'402'+@citac@
  • pokud používáte jinou logiku číselných řad než je v příkladu, nastavte masku dle vlastní potřeby
 • Číselnou řadu uložte
 • Další informace o nastavování číselných řad najdete v návodu 784 .

 

5) Nastavení šablon aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky

 • Tento krok nastavujete pouze v případě že načítáte výpisy v elektronické podobě.
 • Najeďte do aplikace *1012 Převzetí výpisu z banky.
 • Tlačítkem Přidej přejděte do pořízení.
 • V okně pořízení klepněte pravou myší na ikonu
  .
 • Z nabídky vyberte možnost Správa.
 • Ve Správě šablon vyberte šablonu jiné banky a stiskněte tlačítko Kopíruj.
 • V nové šabloně změňte
  • kód a název šablony (záložka Obecné)
  • bankovní knihu (záložka Hodnoty)
  • číselnou řadu (záložka Číselné řady)
 • Uložte
 • Pokud se při příštím použití aplikace *1012 šablona nezobrazí, povolte její zobrazení na aplikační šabloně *1012 - podrobněji popsáno v návodu 793.

 

6) Nastavení šablon aplikace *1004 Zpracování bankovních výpisů

 • Stejný postup jako v bodě 6, s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1004 Zpracování bankovních výpisů.

 

7) Nastavení šablon aplikace *1011 Zúčtování nebo *1030 Zúčtování dokladů DE

 • Aplikace *1011 Zúčtování - pokud používáte dávkový režim účtování, není třeba nic nastavovat a používat současnou šablonu, jinak..
 • je postup nastavení sejný jako v bodě 6 s tím rozdílem, že se provádí v aplikaci *1014 Zpracování výpisů nebo *1030 Zúčtování DE

 

Nastavení elektronického zpracování bankovního výpisu

1) Nastavení Definice bankovních přenosů

 • Provádí se v číselníku *9820 Definice bankovních přenosů.
 • Tlačítkem Přidej založte novou definici.
 • U příkazů i výpisů:
  • Formát souboru - vyberte formát souboru určený pro vaši banku
  • Cesta pro ... - vyberte adresář, na který je nasměrována vaše bankovní aplikace
 • Příklad uvedeme na Komerční bance (cesta se může na různých firmách lišit!)


 • Pokud neexistuje adresář pro ukládání příkazů a výpisů , vytvořte jej například přes Průzkumníka.
 • Jak nastavit bankovní programy (mimo WinFAS) řešte prosím s pracovníky podpory vaší banky.

2) Nastavení definice na knihu

 • Provádí se v číselníku *8077 Účetní knihy.
 • V levém horním rohu vyberte z rozbalovátka Bankovní knihy.
 • Vyberete vámi upravovanou knihu
 • Stiskněte tlačítko Uprav
 • Přepněte se na záložku Banka
 • V dolní části okna vyberte nastavenou definici bankovních přenosů


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.04.2008    | Článek:    484    |     www.WinFAS.cz