Článek: 2337 | Naposledy změněno: 26.04.2023

Export dat do nové tabulky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | IQ sestavy | Opis dat | Nastavení šablon


 

Export je možné vyvolat jak z okna opisu dat IQ sestavy tak i z ostatních tabulek s daty, kde se nachází ikona exportu (viz postup níže). Data z tabulky je možné exportovat do různých formátů. Při exportu máte volbu, zda má být ihned vytvořen soubor, nebo zda požadujete pouze otevřít aplikaci a následné uložení provedete sami. Do výsledné tabulky se přenáší mimo jiné také názvy sloupců, pořadí a třídění. Naopak se nepřenáší nastavení pro výslednou tiskovou sestavu (například součtování,  skupinování a název sestavy).

Postup provedení exportu

 • Nastavte si tabulku opisu dat dle svých potřeb a to včetně pořadí třídění a pojmenování sloupců.
 • Klepněte na ikonu exportu (viz obrázek). V IQ sestavě je navíc možné použít menu Data / Export.
  Ikona v obecném okně s daty


  Ikona v okně IQ sestavy


 • Otevře se okno Export dat.
 • Ve sloupečku Exp můžete zvolit, které sloupce mají být exportovány.
 • Ve sloupečku Uživatelský název si můžete upravit název sloupce.
 • Pomocí šipek vpravo dole můžete měnit pořadí sloupců.
 • V pravé části okna si vyberte formát a kódování výsledného souboru (viz popisy v dalších ostatcích).
 • Tlačítkem Export spustíte export
  • Do souboru - budete dotázáni na jméno a umístění, kam uložit nový soubor
  • Do aplikace - otevře se vybraná aplikace s exportovanými daty
  • Do clipboardu - v zápatí se napíše "Export dokončen". Nyní máte ve schránce (CTRL+C) uložená data tabulky. Přejděte do cílového dokumentu a CTRL+V vložte.


 

Export do souboru

Při exportu do souboru ihned vzniká soubor s uloženými daty. Po dokončení exportu se soubor neotevírá. Pokud si jej tedy chcete prohlédnou, musíte jej ručně otevřít v požadovaném programu. Pro vlastní provedení exportu ale nemusíte mít v počítači nainstalované žádné další programy třetích stran (Excel, ...).

 • Tabulka s daty (XLS, XLSX, CSV, DB, TXT, ...)
 • Tabulka s daty s volitelnými parametry exportu (oddělovače, formát, ...) - návod +2361
 • Soubor XML - vhodné pro export z WinFASu do jiných programů

Export do aplikace

Při tomto druhu exportu se soubor neukládá automaticky, ale otevírá cílová aplikace (např. Excel) a vlastní uložení souboru musí provést uživatel sám. Výhodou je okamžité zobrazení exportovaných dat., nevýhodou nutnost nainstalovaného programu pro prohlížení daných souborů (Excel, Calc, ...).

 • Tabulka s daty (Excel, Calc)
 • Hromadná korespondence (Word, Writer) - návod +2338
 • Clipboard / Schránka - (ctrl+c) vkládání do již existujících tabulek (např. reporting)

Export bez nadpisu sloupců

 • Pokud ve výsledných datech nechcete vidět nadpisy sloupců z WinFASu, zrušte zaškrtávátko Včetně hlavičky. Tento postup se hodí především při exportu přes Clipboard / Schránku do existující tabulky.

Kódování češtiny

Při exportu dat pro systémy s jiným kódováním češtiny než Windows-1250 je možné v sekci Kódování vybrat požadovaný formát.


 

Uložení nastavení do IQ sestavy

Při exportu z IQ sestav je možné uložit do šablony nastavení pořadí sloupců a jejich pojmenování. Při příštím exportu tak nemusíte všechna nastavení provádět znovu.

 • Proveďte požadované úpravy v okně exportu (zatrhnout co exportovat, pořadí a  uživatelský název)
 • Klepněte na ikonu tramvaje

 • Informaci o uložení údajů do schránky potvrďte tlačítkem OK.
 • Nyní přejděte na nastavení šablon (obecný postup nastavení šablon +851) do záložky IQ exporty (návod +2455).
 • Stiskem tlačítka Ze schránky načtěte nastavení do šablony.
 • Nastavení je možné v šabloně ještě dále upravovat.
 • Šablonu uložte tlačítkem OK.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.04.2023    | Článek:    2337    |     www.WinFAS.cz