Článek: 2455 | Naposledy změněno: 06.12.2018

Nastavení šablon IQ sestav - záložka IQ exporty

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | IQ sestavy | Opis dat | Nastavení šablon


 

V tomto příspěvku naleznete popis jenotlivých možností nastavení na záložce IQ exporty v šablonách IQ sestav.

Export

Parametry exportu
V části okna Export je možné uložit parametry pro export souboru (návod +2337) z okna opisu dat. Mezi parametry patří typ exportovaného souboru, kódování, zda má mít hlavičku a parametry textového volitelného exportu (pokud jste jej vybrali návod +2361). Pokud jste si hodnoty uložili do schránky při exportu dat (návod +2337), můžete si je nyní tlačítkem Ze schránky načíst.

Export do souboru
Do pole "Do souboru" můžete zadat název souboru pro automatické odesílání sestav z příkazového řádku (návod +2301). Název souboru můžete zadat jako text, nebo jako vypočtený údaj.
Příklad vypočteného údaje:

  • Musí začínat znakem =
  • Příklad 1:  =text1+string(datum1,'yymmdd')+'.cfd'
  • Příklad 2 s cestou:  ='C:\Dokumenty\export_'+STRING(TODAY(),'DDHHMMSS')

Nastavení sloupců a jejich názvů
V levé části okna se nachází seznam sloupců, které budou exportovány.
Ve sloupci Exp si zatržení můžete zvolit, které sloupce se mají exportovat.
Ve sloupci Uživatelský název můžete měnit název sloupce pro export.
Pomocí ikon šipek měníte pořadí sloupců.
Všechny zmíněné údaje můžete buď nastavit v šabloně, nebo načíst z okna exportu (návod +2337) 

Hromadná korespondence (mail merge)

Odkaz na šablonu dokumentu, který se využívá při volání tlačítkem Hrom.pošta z okna parametrů sestavy.
Popis použití a základního nastavení hromadné korespondence nalezente v návodu +2338.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    06.12.2018    | Článek:    2455    |     www.WinFAS.cz