Článek: 2845 | Naposledy změněno: 16.12.2020

Parametrický import do zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník


 

Jedná se o nástroj, který umožňuje importovat data z různých zdrojů např. (soubory XML) s využitím přednastavených parametrů určujících zpracování dat.

Použití a nastavení je potřeba konzultovat s technickou podporou.

Související aplikace a odkazy:

 

*9621 Typy parametrických přenosů - definuje základní nastavení pro parametrický přenos.

*9620  Aplikace pro spouštění samotného importu, prohlížení logu a související nastavení.

*9964 Definice par. imp. rozhr.

 • v definici parametrů importního rozhraní *9964 lze vybrat tyto objekty rozhraní:
  • IW0031 (Klienti)
  • IW1001 (Finance) 
  • IW1701 (Zásoby)
   • pro zásobové rozhraní IW1701 je k dispozici obecná šablona N1625
   • šablona N1625 je určená pro import před-objednávek z aplikace *8767

Struktura XML pro parametrický import do zásob

Struktura validačního XSD pro parametrický import do zásob

*9620 Parametrické přenosy

 

Nastavení parametrů přenosu

 Zpracování zdrojových dat probíhá na úrovni balíků.  Balík je množina záznamů, při jejichž zpracování je v případě chyby provedeno storno provedených příkazů, platí tedy princip "všechno nebo nic". V současné době se pro každý xml soubor vytváří jeden balík.

Záložka: Nastavení

Pro založení nového přenosu slouží tlačítko: Přidej, pro úpravu již existujících tlačítko: Uprav.

 • Druh param. rozhraní - vychází z aplikace *9621
 • Id přenosu - uživatelský název
 • Způsob volání - vizuální/nevizuální
 • Životnost logů - jak dlouho se mají zachovávat informace o průběhu provedených import
 • Cesta k souboru - umístění dat pro importování. Užívá se hvězdičkové konvence, kdy se z adrešáře použijí soubory s libovlným názvem a příponou .XML
 • Cesta k archivu - adresář pro ukládání naimportovaných souborů
 • Cesta k chybám - adresář pro ukládání chybových hlášek
 • Cesta k XSD - umístění validačního XSD soubor
  • Cestu lze nastavit také v *9621 - typy parametrických importů a přímo ve zpracovávaném XML souboru, přičemž nejvyšší prioritu má cesta zadaná v XML souboru, poté cesta uvedená v *9620 a nakonec v *9621.

Záložka: Skripty


Slouží pro nastavení konkrétního přenosu.

 • Balíkování - definuje jakým způsobem se budou vytvářet balíky.
 • Skript - umožňuje doplnit výraz, který bude dále zpracovávat data.

 

Jednotlivé přenosy se mohou skládat z více kroků. Pro přidání dalších slouží tlačítko Přidej 2 v sekci tlačítek Krok.

 • Pořadí - pořadí v jakém jsou jednotlivé kroky vykonávány
 • Aktivní - aby byl krok zpracováván - musí být zaškrtnuto
 • Typ akce
 • Objekt rozhraní
 • Šablona - šablona s číselníku *9964, která definuje import

Záložka skripty v nastavení jednotlivých kroků

 • Podmínka - Možnost doplnit podmínku pro omezení  zpracovávaných dat (v rámci zpracovávaného balíku).
 • Skript - Umožňuje další zpracování dat v daném kroku, například příprava pro zobrazení v IQ sestavě.

Spouštění importu

 Import samotný se spouští pomocí tlačítka: Importuj, po jehož stisknutí dochází k provedení importu. Ukončení importu oznamuje okno v informací o úspěšném nebo neúšpěšném provedení importu.

Prohlížení logů

 Logy poskytují informace o průběhu jednotlivých importů a jejich stavu.


Zdrojová data jsou sdružována do tzv. balíků.

Balík lze uživatelsky nastavit 

 • 1 soubor = 1 balík
 • 1 soubor = rozdělit do vícebalíků

Pokud importujeme jednotlivé soubory z adresáře, je každý soubor považován na balík, pro který se provedou nastavené akce. Pokud skončí zpracovávání balíku chybou, pokračuje import u dalšího balíku. Import tedy není přerušen, výsledek se zapíše do logu a nezpracovaný balík (soubor) se uloží do adresáře uvedeného v údaji: Cesta k chybám.

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    16.12.2020    | Článek:    2845    |     www.WinFAS.cz