Článek: 2845 | Naposledy změněno: 16.12.2020

Parametrický import do zásob

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Rozcestník - exporty a importy dokladů | Řízení zásob - rozcestník


 

Jedná se o nástroj, který umožňuje importovat data z různých zdrojů např. (soubory XML) s využitím přednastavených parametrů určujících zpracování dat.

Aplikace *9620 Parametrické importy je připravena na spuštění přenosu pomocí BAT souboru a naplánované úlohy.

Použití a nastavení pro zásobovou oblast je potřeba konzultovat s technickou podporou řízení zásob.

Související aplikace

 • *9621 Typy param. importů - definuje základní nastavení pro parametrický přenos
 • *9620 Parametrické importy - aplikace pro spouštění samotného importu, prohlížení logu a související nastavení
 • *9964 Definice param. imp. rozhr. - definuje objekty rozhraní IW0031 (Klienti), IW1001 (Finance), IW1701 (Zásoby)

*9621 Typy param. importů

Do řízení zásob se využívají následující typy přenosů:

 • RZoid Import dokladů ŘZ z XML – WF doklady zásob
  • Import dokladů a položek do řízení zásob z XML souboru případně i s dohledáním/založením klientů z dokladů
 • ShptF Shoptet - import dokladů ŘZ z XML s fakturami
  • Import dokladů a položek do řízení zásob z XML od společnosti Shoptet
 • PřObj Předobjednávky ŘZ - import dokladů do ŘZ
  • Import z předobjednávek zásob (aplikace *8767, tabulky n1625 a n1626)

*9964 Definice param. imp. rozhr.

Pro zásobové rozhraní IW1701 je k dispozici obecná šablona N1625, která je určena pro import objednávek uložených v aplikaci *8767 Přehled před-objednávek. 

*9620 Parametrické přenosy

 

Nastavení parametrů přenosu

Zpracování zdrojových dat probíhá na úrovni balíků.  Balík je množina záznamů, při jejichž zpracování je v případě chyby provedeno storno provedených příkazů, platí tedy princip "všechno nebo nic". Např. pro každý XML soubor se vytváří jeden balík.

Záložka Nastavení

Pro založení nového přenosu slouží tlačítko: Přidej, pro úpravu již existujících tlačítko: Uprav.

 • Druh param. rozhraní - vychází z aplikace *9621
 • Id přenosu - uživatelský název
 • Způsob volání - vizuální/nevizuální
 • Životnost logů - jak dlouho se mají zachovávat informace o průběhu provedených import
 • Cesta k souboru - umístění dat pro importování. Užívá se hvězdičkové konvence, kdy se z adresáře použijí soubory s libovolným názvem a příponou .XML
 • Cesta k archivu - adresář pro ukládání naimportovaných souborů
 • Cesta k chybám - adresář pro ukládání chybových hlášek
 • Cesta k XSD - umístění validačního XSD soubor
  • Cestu lze nastavit také v *9621 - typy parametrických importů a přímo ve zpracovávaném XML souboru, přičemž nejvyšší prioritu má cesta zadaná v XML souboru, poté cesta uvedená v *9620 a nakonec v *9621

Záložka Skripty


 • Balíkování - definuje jakým způsobem se budou vytvářet balíky.
 • Skript - umožňuje doplnit výraz, který bude dále zpracovávat data.

Záložka Nastavení kroku

Jednotlivé přenosy se mohou skládat z více kroků. Pro přidání dalších slouží tlačítko Přidej 2 v sekci tlačítek Krok.

 • Pořadí - pořadí v jakém jsou jednotlivé kroky vykonávány
 • Aktivní - aby byl krok zpracováván - musí být zaškrtnuto
 • Způsob provedení kroku - zda se má krok provádět před, v rámci nebo po balíku
 • Typ kroku - konkrétní akce importu
  • databázové importní rozhraní s následným výběrem šablony                                   
  • sestava - možnost zobrazit importovaná data v sestavě                                                 
    
  • provedení skriptu - např. zápis následných údajů po provedeném předchozím kroku                      
  • export sestavy do souboru nebo do e-mailu                                              
  • refresh WFL  v případě schvalovacího schématu na vzniklém dokladu                                                            

 • Šablona - šablona s číselníku *9964, která již definuje samotný import

Záložka Skripty kroku

 

 • Podmínka - možnost doplnit podmínku pro omezení  zpracovávaných dat (v rámci zpracovávaného balíku)
 • Skript - umožňuje další zpracování dat v daném kroku na základě skriptu, například splnění určité podmínky pro zpracování 

Spouštění importu

Import samotný se spouští pomocí tlačítka: Importuj, po jehož stisknutí dochází k provedení importu. Ukončení importu oznamuje okno v informací o úspěšném nebo neúspěšném provedení importu.

Prohlížení logů

Logy poskytují informace o průběhu jednotlivých kroků importu a jejich výslednému stavu.


Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    16.12.2020    | Článek:    2845    |     www.WinFAS.cz