Článek: 2593 | Naposledy změněno: 11.09.2019

*215 Exporty - Zjištění neodeslaných faktur

V aplikaci *215 je automaticky zapnuto pozančování exportovaných faktur. To znamená, že po klepnutí na tlačítko Export jsou již odeslané doklady podbarveny šedou barvou. Pokud ale máte nastaveny exporty pro větší množství firem, je nepraktické u každé firmy mačkat tlačítko Export a kontrolovat, zda je vše odesláno. Pomocí následující funkčnosti je možné hromadně pro všechny klienty zobrazit v samostatném sloupci počet neexportovaných faktur.

Postup

  • Spusťte aplikaci *215 Exporty
  • Rozbalte tlačítko Protokol a vyberte možnost Načti počet neexportovaných faktur
  • Vyčkejte, než se zkontrolují všechny profily exportů
  • Pomocí posuvníku posuňte tabulku doprava, než se objeví sloupec Poč.neexp.

  • Po uzavření okna program hodnoty zapomíná a je potřeba načíst aktuální informace znovu
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    11.09.2019    | Článek:    2593    |     www.WinFAS.cz