Článek: 2781 | Naposledy změněno: 10.09.2020

Průvodce změnou vlastnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Pozemky | Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


 

 • Funkce nabízí možnost provést kompletní změnu vlastnictví v rámci jednoho pořízení, tzn. úpravu podílů na listu vlastnictví, změnu u parcel a změnu v pachtovních smlouvách
 • Změna probíhá ve čtyřech krocích (viz obrázek níže) :
  1. Výběr původního /původních podílníků
  2. Výběr převáděných parcel (v rámci stejného LV automaticky všechny parcely)
  3. Výběr nového /nových podílníků
  4. Provedení změn ve smlouvách = vytvoření dodatku


 

 • Rozlišujeme tři základní způsoby změn:
  1. Změna probíhající v rámci jednoho stejného LV - návod +2808
  2. Změna, kdy budou parcely převedeny na jiné existující LV - návod +2809
  3. Změna, kdy budou parcely převedeny na nový LV - návod +2810

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2781    |     www.WinFAS.cz